Image
Image

Responsabilitate socială

Evenimente

APA CANAL S.A. Galați contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților în care își desfășoară activitatea, prin investiții majore în infrastructura de apă și apă uzată, prin grija față de oameni, de apă și mediu.

Revista ROMAQUA nr. 1/2023
ETAPE IMPORTANTE ÎN EVOLUȚIA OPERATORULUI REGIONAL APA CANAL S.A. GALAȚI

Image

CONFERINȚĂ DE PRESĂ 14 APRILIE 2022
Proiect: ”SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI ELABORARE DOCUMENTAȚII DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL DE REABILITARE ȘI EXTINDERE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL GALATI - ETAPA 2”

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galați, în perioada 2014 – 2020” a fost premiat ca proiect de succes în cadrul Galei „România modernizată cu fonduri europene", organizată în 24 noiembrie 2022 de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Documentarul realizat pentru proiectul implementat de Apa Canal SA Galați poate fi urmarit pe pagina oficiala de Facebook: www.facebook.com/ApaCanalGalati

Date relevante despre proiect: 

  • Nume proiect: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galați, în perioada 2014 – 2020”
  • Beneficiar: Apa Canal SA Galați
  • Manager proiect: Carmen Condurache
  • Județ: Galați
  • Obiectiv proiect: îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din judeţul Galaţi incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante.
  • Valoare totală: 889.975.308,58 lei din care 511.757.962 lei contribuția Uniunii Europene și 97.730.563,1 lei contribuția națională

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014–2020 

Felicitări tuturor celor implicați în buna derulare a acestui proiect! 

Mulțumim și populației din zonele de implementare a proiectului pentru înțelegerea manifestată pe parcursul execuției lucrărilor.