AVIZE

Activitatea de eliberare avize cuprinde cererea tip (Cerere pentru a aviza/reaviza documentaţia pentru spaţiul comercial/sediu firmă descarcă aici! / Cerere pentru a aviza/reaviza documentaţia pentru amplasamente persoane fizice descarcă aici! ), iar documentaţia tehnică depusă de client este structurată astfel:

1. pentru AVIZUL DE AMPLASAMENT (pentru diverse construcţii, racorduri electrice, racorduri de gaze naturale, telefonie/fibră optică)
 • copie act identitate beneficiar/reprezentant firma
 • copie Certificat inregistrare pentru agenti economici 
 • copie act de proprietate a terenului
 • copie certificat de urbanism
 • memoriu tehnic de arhitectura (in care sa fie specificate Steren,  Sconstruită, Sextindere, Salei betonate
 • 2 planuri de incadrare in zona (scara 1:1000)
 • 2 planuri de situatie (scara 1:500, 1:200)
2. pentru AVIZUL DE UTILITATI (executie bransament apa potabila si racord canalizare)
 • copie act identitate beneficiar/reprezentant firmă;
 • copie certificat înregistrare fiscala pentru agenții economici;
 • copie act de proprietate a terenului;
 • copie certificat de urbanism pentru branșament apă și racord canalizare;
 • 2 proiecte de branșament apă/racord canalizare, care să conțină:
  • memoriu tehnic de utilități (care să conțina și Steren,  Sconstruită, Sextindere, Salei betonate);
  • breviar de calcul;
  • fișă tehnică contor de branșament;
  • plan de încadrare în zonă la scara 1:1000;
  • plan de situație la scara 1:500;
  • detalii cămine de vane;
  • cămin de branșament;
  • cămin racord;
  • schema montaj contor de branșament;
  • profil longitudinal racord canalizare.
3. pentru AVIZUL DE CONTORIZARE APA POTABILA
 • copie act identitate beneficiar/reprezentant firmă
 • copie certificat înregistrare pentru agenți economici
 • copie act de proprietate a terenului
 • 2 proiecte de contorizare apă potabilă, care să conțină:
  • memoriu tehnic de contorizare apă potabilă;
  • breviar de calcul;
  • plan de încadrare în zona la scara 1:1000;
  • plan de situație la scara 1:500;
  • detaliu - cămin de branșament;
  • schema montaj contor de branșament;
4. pentru AVIZUL DE CONTORIZARE INDIVIDUALA (in condominiu)
 • copie act de proprietate pentru apartament;
 • copie act de identitate titular contract;
 • adeverința de la Asociația de proprietari/locatari, semnată de președinte și administrator (cu nume în clar și stampila) - în original, care să ateste că nu există debite restante la apă și canalizare, inclusiv majorări/penalități către asociație;
 • 2 documentații tehnice de execuție branșament individual și contorizare, care să conțină:
  • breviar de calcul;
  • memoriu tehnic;
  • plan de încadrare în zona la scara 1:1000;
  • plan de situație la scara 1:500;
  • schița apartamentului, care să conțina schema instalațiilor sanitare;
  • detaliu distribuitor apă;
  • schema montaj contor de branșament.