CARTE de VIZITĂ

carte-de-vizita-apa-canal-galati

Carte de vizita

Societatea Apa Canal Galati S.A. Galați este o entitate legală românească, care funcţionează conform prevederilor legale şi Actului Constitutiv în vigoare.

Apa Canal Galati S.A. Galați, înfiinţată în 2004 în temeiul Hotărârii Consiliului Local Galaţi nr. 50/30.09.2004, este organizată ca o societate pe acţiuni şi este înmatriculată la Registrul Comerţului Galaţi cu nr. J17/1795/2004.

Activități de bază  

 • Captarea, tratarea şi distribuţia apei, cod CAEN - 3600
 • Colectarea și epurarea apelor uzate, cod CAEN 3700

Activităţi  conexe

 • Vidanjare- Prestarea contracost a serviciilor de vidanjare fose septice, precum şi decolmatare a reţelelor interioare.
 • Proiectare- Elaborare documentaţii SF, PTH, DTAC, DTOE, etc. pentru investiţii proprii şi terţi în domeniul reţelelor de apă,  canalizare, reparaţii obiective existente, documentaţii GA., ridicări topo, multiplicări planşe.
 • Defectoscopie- Identificarea pierderilor ascunse de apă, la cerere, atunci când apar situaţii critice în exploatarea reţelei de distribuţie  a apei sau prevenirea apariţiei pagubelor materiale datorate infiltraţiilor produse de pierderile ascunse de apă.
 • Metrologie- Verificări metrologice efectuate contra cost pentru mijloacele de măsurare.
 • Cartare GIS- Proiectarea, actualizarea şi întreţinerea bazei de date de tip atribut pentru reţelele de apă şi canalizare din Municipiul Iaşi şi localităţile din judeţ (din aria de operare a companiei), precum şi rafinarea informaţiei existente prin creşterea gradului de exactitate şi complexitate.
 • Analize de laborator:  
  • Analize fizico – chimice– microbiologicela apa potabilă prestarea contracost a unor încercări fizico-chimice şi microbiologice, pentru apa potabilă, la solicitarea scrisă a clientului. 
  • Analize fizico-chimicebiologicepentru apa uzată - prestarea contracost a unor încercări fizico-chimice şi biologice, pentru apa uzată, de suprafață şi subterană (puţuri, izvoare etc.), la solicitarea scrisă a clientului.

Societatea este licenţiată şi autorizată conform legislaţiei în vigoare.

În conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care implică investiţii importante în serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în vederea conformării cu standardele de mediu ale UE.

Înfiinţarea operatorilor regionali (ROC) şi implicit delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare către aceştia, constituie un proces esenţial pentru asigurarea respectării în termenii stabiliţi a acquis-ului comunitar şi de asemenea pentru dezvoltarea capacităţii de absorbţie a fondurilor şi de implementare a viitoarelor proiecte de investiţii.

Ca o consecinţă directă, dezvoltarea sistemelor de apă şi de canalizare va juca un rol important în atingerea obiectivelor propuse şi în asigurarea unui nivel de 100% de acoperire a serviciilor, la un nivel de calitate conform Directivei Apei şi Directivei Apei Uzate.

În acest scop, sunt necesare investiţii financiare importante ce depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale majorităţii autorităţilor locale. De asemenea, la nivelul comunităţilor medii şi mici se remarcă o lipsă de personal specializat şi cu experienţă în pregătirea şi implementarea proiectelor care ar putea duce la o încetinire a procesului de absorbţie a fondurilor de investiţii disponibile.

Asocierea mai multor unităţi administrativ-teritoriale în scopul de a delega împreună gestiunea serviciilor lor de alimentare cu apă şi de canalizare răspunde, de asemenea, nevoii de a echilibra nivelul de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale şi constituie o aplicare a principiului solidarităţii ca una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, cu efecte pozitive asupra utilizatorilor.

Soluţia propusă pentru rezolvarea acestor probleme o reprezintă organizarea şi operarea serviciilor la nivel regional, în scopul de a asigura dezvoltarea durabilă şi economiile de scară. În vederea acoperirii unei părţi dintre măsurile impuse pentru respectarea standardelor UE, România beneficiază de finanţare din partea UE.

Principalele avantaje ale regionalizării

 • Furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate şi cu un management mai profesionist duce în timp la reducerea risipei de apă, promovarea conservării resurselor, minimizarea investiţiilor şi protecţia surselor de apă;
 • Creşterea capacităţii de pregătire şi implementare a proiectelor de investiţii precum şi a capacităţii de negociere a finanţării;
 • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate, a relaţiei cu clienţii şi a percepţiei acestora privind operatorii;
 • Realizarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de costuri: centralizarea activităţii de facturare şi managementul financiar, unitatea de implementare a proiectului la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.;
 • Conducerea activităţii prin folosirea instrumentelor de management moderne şi eficiente şi reducerea implicării factorului politic în desfăşurarea activităţii.

Elementele instituţionale cheie ale regionalizării

 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care primeşte un mandat din partea membrilor săi pentru a exercita pentru şi în numele lor atribuţiile şi responsabilităţile legate de serviciile acestora de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi drepturi de control asupra ROC;
 • Operatorul Regional (ROC), o societate comercială cu capital social public, înfiinţată de toți sau de o parte din membrii ADI, căruia i se atribuie în mod direct contractul de delegare a gestiunii, cu respectarea regulilor „in-house”;
 • Contractul de delegare a gestiunii serviciilor. Unităţile administrativ-teritoriale prin autoritatile administraţiei publice locale, membre ADI, toate sau o parte acţionari ROC, deleagă împreună, prin ADI, gestiunea serviciilor lor de alimentare cu apă şi de canalizare către ROC printr-un contract unic de delegare a gestiunii.

În judeţul Galaţi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Serviciul Regional Apă Galaţi”  s-a înfiinţat in 2010, având în componenţă 21 membri: Judeţul Galaţi, Municipiile Galaţi şi Tecuci, Oraşele: Tîrgu Bujor şi Bereşti, Comunele: Barcea, Braniştea, Cosmeşti, Cuza Vodă, Drăgăneşti, Fundeni, Independenţa, Iveşti, Lieşti, Matca, Pechea, Piscu, Şendreni, Slobozia Conachi, Tudor Vladimirescu şi Umbrăreşti.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiilor nr. 5/2010, membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Serviciul Regional Apă Galaţi” au desemnat Societatea Apă Canal S.A. Galaţi ca Operator Regional.

Transformarea Societății Apă Canal S.A. Galaţi în Operator Regional s-a realizat prin majorarea capitalului social al operatorului din municipiul Galați cu aport în numerar de la 19 dintre localităţile membre în ADI, respectiv: Judeţul Galaţi, Municipiul Tecuci, Oraşele : Tîrgu Bujor şi Bereşti, Comunele: Barcea, Braniştea, Cosmeşti, Cuza Vodă, Drăgăneşti, Fundeni, Independenţa, Iveşti, Lieşti, Pechea, Piscu, Şendreni, Slobozia Conachi, Tudor Vladimirescu şi Umbrăreşti. Aceste unităţi administrativ teritoriale, alături de Municipiul Galaţi au devenit acţionari ai Operatorului Regional. Actul Constitutiv al Operatorului Regional actualizat conform cerintelor POS Mediu, aprobat prin Hotararea Adunării Generale a Societății Apă Canal S.A. Galați nr.13/19.08.2010, a fost înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului în data de 01.09.2010.

Prin Hotărâri ale Consiliilor Locale/Consiliu Județean, 19 localităţi membre în ADI au aprobat delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către Operatorul Regional - Apă Canal S.A. Galaţi.

De asemenea, prin Hotărârea Adunării Generale a Societății Apă Canal S.A. Galați nr.14/23.09.2010 s-a aprobat încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Serviciul Regional Apă Galaţi” şi Operatorul Regional - Apă Canal S.A. Galați.

În aceeaşi zi s-a semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați asigură în prezent servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru aproximativ 425.000 locuitori, ceea ce reprezinta 95% din populația județului Galați care beneficiază de alimentare cu apă.

Preluarea operării în localităţile din judeţul Galaţi s-a realizat astfel:

 • începând cu data de 01.10.2010 s-a preluat operarea în: municipiul Tecuci, oraşul Târgu Bujor şi comunele: Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Pechea;
 • începând cu data de 01.12.2010 s-a preluat operarea in comuna Sendreni;
 • începând cu data de 01.05.2011 s-a preluat operarea in orasul Bereşti;
 • începând cu data de 01.09.2012 s-a preluat operarea in comuna Movileni;
 • începând cu data de 01.01.2014 s-a preluat operarea in comunele Cosmesti si Slobozia Conachi;
 • începând cu data de 01.07.2014 s-a preluat operarea in comuna Beresti Meria;
 • începând cu data de 01.09.2014 s-a preluat operarea in comuna Smardan;
 • începând cu data de 01.01.2015 s-a preluat operarea in comuna Cavadinesti;
 • începând cu data de 01.06.2015 s-a preluat operarea in comuna Tudor Vladimirescu;
 • începând cu data de 01.10.2015 s-a preluat operarea in comuna Piscu;
 • începând cu data de 01.11.2015 s-a preluat operarea in comuna Braniștea;
 • începând cu data de 01.12.2015 s-a preluat operarea in comuna Fundeni;
 • începând cu data de 01.01.2016 s-a preluat operarea in comuna Independența
 • începând cu data de 01.02.2016 s-a preluat operarea în comunele: Cuza Vodă şi Drăgăneşti;
 • începând cu data de 01.08.2016 s-a preluat operarea în Gârboavele;
 • începând cu data de 01.07.2017 s-a preluat operarea în comuna: Radești;
 • începând cu data de 01.12.2017 s-a preluat operarea în comunele: Cudalbi și Valea Mărului;
 • începând cu data de 01.09.2018 s-a preluat operarea în comuna: Cuca;
 • începând cu data de 01.10.2018 s-a preluat operarea în comuna: Nicorești;
 • începând cu data de 01.01.2019 s-a preluat operarea în comuna: Bălăbănești;
 • începând cu data de 01.02.2019 s-a preluat operarea în comuna Vârlezi.
 • începând cu data de 01.12.2019 s-a preluat operarea în comunele Grivița și Vlădești.
 • începând cu data de 01.10.2020 s-a preluat operarea în comuna Băleni.
 • începând cu data de 01.04.2021 s-a preluat operarea în comunele: Vânători și Scânteiești.
 • începând cu data de 01.08.2021 s-a preluat operarea în comuna: Băneasa.
 • începând cu data de 01.11.2021 s-a preluat operarea în comuna: Suceveni.
 • începând cu data de 01.01.2022 s-a preluat operarea în comuna: Bălășești.
 • începând cu data de 01.04.2022 s-a preluat operarea în comuna: Frumușița.
 • începând cu data de 01.05.2022 s-a preluat operarea în comuna: Gohor.
 • începând cu data de 01.03.2023 s-a preluat operarea în comuna: Jorăști.
 • începând cu data de 01.11.2023 s-a preluat operarea în comuna: Măstăcani

Strategia societaţii va fi orientată astfel încat să se respecte urmatoarele componente

 • Dezvoltarea unei strategii privind politicile de mediu, care să aibe în vedere revizuirea şi îmbunătăţirea metodelor privind protecţia mediului, pentru a asigura conformarea cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi pentru a îndeplini în acelaşi timp cerinţele planului naţional de conformare;
 • Strategia privind managementul operaţional, ce va avea drept ţintă dezvoltarea serviciilor operaţionale, cu următoarele direcţii prioritare:
 • Ridicarea calităţii serviciului prin realizarea investiţiilor de reabilitare, modernizare şi dezvoltare, finanţate atât din surse proprii cât şi atrase ( ISPA, fonduri coeziune, buget de stat, buget local, etc);
 • Permanenta evaluare a raportului cantitate/calitate la nivelul întregului operator, atât în plan operaţional, dar şi atitudinal al subdiviziunilor de exploatare şi mentenanţă, pentru îmbunătăţirea activității.
 • Strategia consumatorului, urmărindu-se în acest sens satisfacerea nevoilor consumatorilor prin asigurarea calităţii şi cantităţii serviciilor așteptate de aceştia;
 • Strategia de control şi de reducere a pierderilor de apă prin reabilitarea atât a reţelei de distribuţie apă cât şi a celei de canalizare, pentru diminuarea acestora şi scăderea riscului pentru sănătatea publică.

În calitate de Operator Regional ne-am asumat extinderea ariei de operare și realizarea de investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare-epurare. Obiectivele propuse au fost urmărite constant și realizate, respectiv asigurarea unor servicii de calitate, cu protejarea resurselor naturale limitate, a mediului înconjurător, a sănătății și securității clienților și salariaților. Dorim să contribuim la bunăstarea comunităților prin asigurarea serviciilor de utilitate publică, de bună calitate.

APA CANAL Galați urmărește să își mențină statutul de companie performantă, stabilă și de top în domeniu, să continue dezvoltarea pe aceeași direcție, printr-un management modern, prin îmbunătățirea continuă a activității, prin promovarea responsabilității instituționale și încurajarea dezvoltării profesionale a salariaților. Promovăm respectul reciproc și tratamentul egal al clienților, prin comunicare eficace, coerentă și transparentă cu toți factorii relevanți. Urmărim îmbunătățirea calității relațiilor cu clienții prin diversificarea mijloacelor de comunicare și pregătirea continuă a salariaților în acest scop.