Informații de interes public

Informații de interes public

Lista informațiilor de interes public la nivelul APA CANAL S.A. Galați, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public.

  1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea societății
  2. Structura organizatorică, atribuțiile serviciilor, programul de funcționare, programul de audiențe a societății
  3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale functionarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
  4. Coordonatele de contact ale societății, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
  5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
  6. Programele și strategiile proprii
  7. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii
  8. Modalitățile de contestare a deciziei societății în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate