Servicii și tarife

Image
Servicii de apă potabilă, apă de profunzime și canalizare

Prețurile și tarifele în vigoare din iulie 2021, sunt următoarele:

 Nr. 
  crt.
 Denumire serviciu prestat Pret/tarif aprobat conf.
ANRSC 71/25.05.2020
(din 01.07.2020)
Pret/tarif aprobat conf.
ANRSC 72/25.05.2021
(din 01.07.2021)
 populatie (cu TVA 9%), lei/mc rest utiliz. (fara TVA), lei/mc populatie (cu TVA 9%), lei/mc rest utiliz. (fara TVA), lei/mc
1  Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 5,20 4,77 5,46 5,01
 2  Canalizare - epurare pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 3,47 3,18 3,85 3,53

 

Ajustarea tarifelor la apa si canalizare-epurare este fundamentată în Strategia de tarifare pentru perioada 2017-2023, aprobată prin Actul adițional nr.45/2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați”. Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri rambursabile.

Planul de tarifare a fost realizat în cadrul Analizei Cost-Beneficiu, parte a Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”, întocmită în baza reglementărilor Comisiei Europene (Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții) și a dispozițiilor H.G.nr.677/2017.

La fundamentarea prețurilor/tarifelor s-a avut în vedere asigurarea sustenabilității pe termen scurt, mediu si lung în activitatea Operatorului și în rambursarea creditelor contractate, respectiv:

• împrumutul contractat pentru cofinantarea Proiectului regional „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi” (POS Mediu 2007-2013), proiect în valoare de 507.718.645 lei (fără TVA), ce a vizat extinderea furnizării serviciilor de apă şi canalizare în 11 localităţi din judeţul Galaţi; • împrumutul contractat pentru cofinantarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”, în cadrul Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), proiect în valoare de 822.694.181 lei (cu TVA inclus), ce vizează extinderea furnizării serviciilor de apă şi canalizare în 22 localităţi din judeţul Galaţi.

In baza Planului anual de evolutie a tarifelor, de la 1 iulie 2021, conform Deciziei ANRSC nr.72/25.05.2021, s-au ajustat tarifele, in termeni reali, la apa potabila si canalizare-epurare astfel: apa potabila 1,5%, canalizare – epurare 7,5%, la care se adauga indicele de inflatie si TVA.

Precizam, de asemenea, ca factura lunii iulie 2021 pentru toti clientii din localitatile aflate in aria de operare a Operatorului Apa Canal SA Galati va avea cantitati de apa/canalizare defalcate (proportional cu numarul de zile) pe doua perioade: de la data citirii contorului pana la 31 iunie 2021 si din 1 iulie pana la data ultimei citiri a contorului, cu tarifele aferente fiecarei perioade in parte.

FORMULARE ONLINE
Cererile sunt acceptate dacă sunt transmise în scris, prin poşta, fax, e-mail, telefonic sau personal, cu identificarea reclamantului prin: nume, adresă, telefon, fax, e-mail, după caz .
 
Cererile sunt înregistrate în Registrul general de intrări/ieşiri documente, vizate de către Directorul General/directorii de resort şi repartizate compartimentului responsabil cu rezolvarea cererii.
 
Aceste cereri pot fi descărcate online făcând click pe cererea dorită:


Contact 24/7/365

+0236-463-294

office@apa-canal.ro

GDPR