Servicii și tarife

Image
Servicii de apă potabilă, apă de profunzime și canalizare

Prețurile și tarifele în vigoare:

 Nr.  crt.  Denumire serviciu prestat Pret/tarif aprobat conf. Deciziei
ANRSC 44 /23.03.2022
(din 01.04.2022) lei/mc, fără TVA
Pret/tarif aprobat conf. Deciziei
ANRSC 35/27.02.2023
(din 01.04.2023) lei/mc, fără TVA
1  Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 6,72 8,30
 2  Canalizare - epurare pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 4,59 6,23

 

Ajustarea anuală a tarifelor Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați la apa potabilă și canalizare-epurare este fundamentată în Planul anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2023-2027, aprobat prin Actul adițional nr.63/2022 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.29/16108/2010 (aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați”).

... vezi mai mult

FORMULARE ONLINE
Cererile sunt acceptate dacă sunt transmise în scris, prin poşta, fax, e-mail, telefonic sau personal, cu identificarea reclamantului prin: nume, adresă, telefon, fax, e-mail, după caz .
 
Cererile sunt înregistrate în Registrul general de intrări/ieşiri documente, vizate de către Directorul General/directorii de resort şi repartizate compartimentului responsabil cu rezolvarea cererii.
 
Aceste cereri pot fi descărcate online făcând click pe cererea dorită:


Contact 24/7/365

+0236-463-294

office@apa-canal.ro

GDPR