POIM 2014 - 2020

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, 2014 – 2020

Pentru informații detaliate privind proiectul vă invităm să vizitați: https://poim-2014-2020.apa-canal.ro
Societatea Apă Canal SA Galaţi a semnat pe 20 decembrie 2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Contractul de Finanţare nr. 158/20.12.2017, aferent investiției „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”.
Durata contractului este de 105 luni, respectiv până la data de 31.12.2023, iar valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 822.694.181 lei cu TVA inclus.
Finanţarea proiectului este asigurată prin finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de 511.757.962 lei; finanţare nerambursabilă din bugetul de stat de 78.268.862 lei; finanţare din bugete locale în valoare de 12.041.366 lei și contribuție societate Apă Canal S.A. Galați în valoare de 90.123.336,79 lei.
Valoarea neeligibilă inclusă în proiect este de 130.502.654,65 lei, reprezentând TVA.

Autorizații de construire pentru lucrările finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

 

GL-CL-01 - Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și Smârdan
GL-CL-02 - Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni
GL-CL-03 - Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarile Cosmești si Movileni și conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci
GL-CL-04 - Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Berești

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Galati 2014-2020

Pentru informatii detaliate privind proiectul va invitam sa vizitati: 

Proiectul  „SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GALATI, IN PERIOADA 2014-2020” are ca scop realizarea documentelor necesare in vederea obtinerii cofinantarii de la Uniunea Europeana pentru lucrari in infrastructura de apa si apa uzata in 21 de UAT-uri din judetul Galati

Respectiv: municipiul Galati, orasul Tecuci si Beresti, comuna Cosmesti, comuna Sendreni, comuna Pechea, comuna Slobozia Conachi, comuna Liesti, comuna Ivesti, comuna Barcea, comuna Umbraresti, comuna Movileni  Comuna Branistea, comuna Independenta, comuna Piscu, comuna Tudor Vladimirescu, comuna Fundeni, comuna Draganesti, comuna Cuza Voda, comuna Beresti Meria, comuna Smardan.

Extinderea/modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă-contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal SA Galați

Pentru informatii detaliate privind proiectul va invitam sa vizitati: 
https://digitalizare.apa-canal.ro

Societatea Apă Canal SA a semnat  în data de 27.02.2023, cu  Ministerul  Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltare Durabila, Contractul de Finanțare nr. 1943/27.02.2023 aferent investiției „Extinderea/modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apa-contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal SA Galați” Cod SMIS 2014+157967, proiect co-finanțat din Fondul Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul se va implementa în următoarele UAT-uri: municipiul Galați și comunele Bălășești, Suceveni, Vanători, Frumușița, Scanteiești și Cudalbi.

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si elaborare documentatii de atribuire pentru proiectul de reabilitare si extindere sisteme de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Galati - etapa 2

Pentru informatii detaliate privind proiectul va invitam sa vizitati: 

Societatea Apă Canal SA Galaţi a semnat pe 05 martie 2021 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Contractul de Finanţare nr. 503/05.03.2021 aferent investiției „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si elaborare documentatii de atribuire pentru proiectul de reabilitare si extindere sisteme de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Galati - etapa 2”- Cod SMIS 2014+ 140497, proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Proiectul se va implementa in municipiul Galati din judetul Galati, fiind o aglomerare cu peste 100.000 l.e si in comuna Matca din judetul Galati, care este o aglomerare Matca cu peste 10.000 l.e. Societatea Apa Canal SA Galati in calitate de operator regional, opereaza in 34 de UAT-uri din judetul Galati si aria de operare se va extinde in viitor prin preluarea altor UAT-uri din judetul Galati.

Durata contractului este de 17 luni, respectiv intre 02.06.2021 si data de 02.10.2022, la care se adauga, daca este cazul si perioada de desfasurare a activitatii proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invitam sa vizitati fonduri-ue.ro