LEGISLAȚIE

Această secţiune vă prezintă Legile şi Hotărârile de Guvern, Ordine şi Ordonante de Urgenţă care reglementează cadrul legal de funcţionare a Societatea Apă Canal S.A. Galaţi precum şi a clienţilor acesteia cum ar fi Asociaţiile de Proprietari.

LEGEA  nr. 241/2006 - referitoare la serviciul de alimentare cu apă şi canalizare - descarca acum!

LEGEA  nr. 51/2006 - referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice - descarca acum!

LEGEA  nr. 114/1996 Republicata - Legea locuinţei - descarca acum!

LEGEA  nr. 196/2018 - referitoare la asociaţiile de proprietari  - descarca acum!

LEGEA  nr. 31/1990 - referitoare la societățile comerciale - descarca acum!

LEGEA  nr. 544/2001 - referitoare la liberul acces la informațiile de interes public - descarca acum!

O.G.  nr. 27/2002 - referitoare la reglementarea activității de soluționarea petițiilor - descarca acum!

H.G.  nr. 348/1993 referitor la contorizarea apei şi a energiei termice - descarca acum!

Ordin A.N.R.S.C. nr. 88/2007 referitor la aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - descarca acum!

Ordin A.N.R.S.C. nr. 90/2007 referitor la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - descarca acum!

Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Hotararea ADI "Serviciul Regional Apa Galati" nr. 3/2024, descarca acum!