GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare generală privind protecția datelor cu caracter personal

Confidențialitatea, securitatea și protecția datelor tale cu caracter personal sunt importante pentru noi.

Prin urmare, asigurarea confidențialității și integrității datelor tale este o prioritate a Societatii noastre și o preocupare constantă pentru noi. De aceea, depunem toate demersurile să prelucrăm datele tale cu caracter personal în conformitate cu principiile și în spiritul legislației în materie aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Cui se adresează această informare? Această informare este pentru toate persoanele care au contact – într-un fel sau altul – cu Societatea APA CANAL S.A. și ale căror date personale ajung să fie prelucrate de către noi. Indiferent dacă ești clientul nostru, partenerul nostru de afaceri, o persoană care ne contactează pentru diverse scopuri (de exemplu, o cerere care să fie soluționată de noi) ori ne vizitează într-unul dintre sediile noastre, un actual, fost ori potențial angajat, un colaborator, un student/practicant/intern, ori pur și simplu un utilizator de Internet care accesează unul dintre website-urile noastre (inclusiv pe retelele de socializare), este util să parcurgi această informare. Te rugăm să parcurgi mai întâi glosarul/termenii de mai jos:

... mai mult