POS MEDIU 2007-2013

Proiectul CCI2011RO161PR003: "Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Galați"

A. Proiectul CCI2011RO161PR003: "REABILITAREA SI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GALATI, ROMANIA"cod SMIS 38013. Pentru informatii detaliate privind proiectul va invitam sa vizitati: https://uip.apa-canal.ro

Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului la data de 30 aprilie 2016, după cum urmează:

Proiectul: "Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Galați 2014 – 2020"

B. Proiectul: "ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN PERIOADA 2014 – 2020."

Pentru informatii detaliate privind proiectul vă invităm să vizitați: https://at-pos-2.apa-canal.ro

Proiectul: "Investiții pentru exploatarea și întreținerea sistemelor de apă și canalizare la nivelul ariei de operare a operatorului regional APA CANAL S.A. Galați"

C. Proiectul: "INVESTIȚII PENTRU EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE LA NIVELUL ARIEI DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL APA CANAL S.A. GALAȚI." Pentru informatii detaliate privind proiectul vă invităm să vizitați: https://dip.apa-canal.ro

Referitor la proiectul " Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal SA Galati", mentionam ca a fost semnat Contractul de Finantare nr. 5299/17.11.2014. Valoarea totala a investitiilor cuprinse in proiect a fost de 39.438.865,35 fara TVA.

Proiectul a inclus trei contracte de prestări servicii și treisprezece contracte de furnizare de echipamente, utilaje și autospeciale, după cum urmează: