• APA CANAL S.A. Galați
  Protejăm apa, protejăm viața!
 • STATIA DE EPURARE Galați
  Împreună avem grijă de apă!
 • APA CANAL S.A. Galați
  Fiecare picatură contează!
 • STATIA DE EPURARE Tecuci
  Împreună avem grijă de apă!
 • ECHIPAMENTE
  Achiziții pe POIM 2014-2020
 • STATIA DE EPURARE Liesti
  Împreună avem grijă de apă!
 • ECHIPAMENTE
  Achiziții pe POIM 2014-2020
 • STATIA DE EPURARE Pechea
  Protejăm apa, protejăm viața!
 • APA CANAL S.A. Galati
  Protejăm apa, protejăm viața!
 • STATIA DE EPURARE Tg. Bujor
  Împreună avem grijă de apă!

Vizită de studiu la Stația de Epurare a Apelor Uzate

Un grup de elevi din clasele a X-a B, a XI-a Pc și a IX-a Pc de la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” a efectuat joi, 12 februarie, o vizită de studiu la Stația de Epurare a Apelor Uzate Galați, în baza unui contract-cadru de formare profesională inițială a elevilor în domeniul „Construcții, instalații și lucrări publice” (calificarea „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”) ...

Globul care curge

Precizări în legătură cu acţiunea Apa Canal SA Galaţi de inventariere a racordurilor de apă uzată menajeră deteriorate sau lipsă la blocurile de pe raza municipiului Galaţi

 

Indiscutabil, demersurile noastre au avut, au şi vor avea ca scop conştientizarea efectelor deversărilor necontrolate de ape uzate menajere în subsolurile blocurilor sau în tunelele tehnice aferente acestora şi impulsionarea măsurilor de remediere a acestor deficienţe.

În toată acţiunea noastră am avut întâlniri la faţa locului cu reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari, s-au analizat soluţiile specifice de remediere a defecţiunilor constatate şi, după caz, s-au stabilit şi realizat lucrări care au condus la intrarea în normal a funcţionării racordurilor şi implicit a reţelei de canalizare.

Globul care curge

Situația blocurilor din municipiul Galați la care racordurile de preluare ape uzate menajere lipsesc sau sunt defecte

 

Societatea APA CANAL S.A. Galați, prin intermediul personalului Departamentului Canalizare, a continuat efectuarea verificărilor la blocurile din municipiul Galați, constatând în continuare deficiențe majore în ceea ce privește funcționarea instalațiilor interioare de canalizare.

Protejati-va contorul impotriva inghetului

 

Odată cu răcirea vremii trebuie să luați toate măsurile de prevenire a neplăcerilor cauzate de înghețarea componentelor instalației interioare de alimentare cu apă.

protejati-contorul.jpg
Globul care curge

Reabilitare in regim de urgenta str. Brailei

 

Societatea APA CANAL S.A. Galați și Primăria Municipiului Galați anunță demararea investiției „Lucrări de intervenție în primă urgență pentru reabilitare rețea apă potabilă Dn 300mm strada Brăilei, tronson bloc B7-R3-B6-R4 - str. Roșiori”

Procesul de producție al apei potabile

Tratarea și epurarea apei uzate

Image

Aveți nelămuriri? - vă putem ajuta!

Pentru nelămuriri legate de activitatea de alimentare cu apă/canalizare puteți consulta Întrebări frecvente

Vidanjare la cel mai redus tarif din județ

Apele uzate care nu ajung în sistemul de canalizare și ulterior în stațiile de epurare, pentru a fi curățate/tratate, au impact negativ asupra mediului, contaminând aerul, solul și pânza freatică.

Din acest motiv, legislația în vigoare prevede că în zonele în care nu există rețele de canalizare, utilizatorii au obligația dotării cu bazine etanșe vidanjabile sau cu stație de epurare compactă locală.

tarif_vidanjare.jpg
factura-email.jpg

Puteţi primi factura pe e-mail

Pe site-ul societății găsiți un formular (http://www.apa-canal.ro/cereri/factura-email.pdf) pe care trebuie să-l completați și să-l trimiteţi la adresa de e-mail: office@apa-canal.ro, pe fax la nr. 0236.473367 sau să-l depuneți la Registratura societății din Galați, str. C-tin. Brâncoveanu nr. 2.

APA CANAL S.A. Galați

Strada C. Brancoveanu nr. 2
Localitate Galati, Romania, cod 800058

CONTACT

Legaturi directe: Call Center: 0336 390272
Dispecerat: 0236 463294
Telefon fix centrala: 0236 473380

GDPR