ACHIZIȚII

Invitatie de participare

30 Octombrie 2023 - Invitatie de participare la achizitia publica, privind atribuirea contractutui de servicii: Contract de credit + Clarificare 1 + Clarificare 2 + Clarificare 3 + Clarificare 4 + Clarificare 5 + Clarificare 6

27 Ianuarie 2023 - Invitatie de participare la achizitia publica, privind atribuirea contractutui de servicii: Contract de credit

Achiziții conform Legea 99 din 2016, art. 12, litera c

2024 Lucrari de extindere conducta de alimentare cu apa potabila pe DC 84 si DJ 241” in satul Nartesti, comuna Gohor + Caiet de sarcini + Formulare + Liste + Contract
2023 Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății + Caiet de sarcini + Formulare + Formular DUAE + Contract + Clarificare + Contestatie + Decizie CNSC + Raportul procedurii + Contestatie CNSC + Decizie CNSC 2024 + Raportul procedurii 2024 + Contestatie X SERV SRL + Motivare contestatie + Decizie CNSC nr. 454/C7/290 2024 + Raport Procedura - 18.03.2024 + Contestatie X SERV SRL - 25.03.2024 + Decizie CNSC - 18.04.2024 + Plangere XSERV servicii de paza
2022 Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății + Caiet de sarcini + Formulare + Formular DUAE + Contract
2021
Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății + Caiet de sarcini + Formulare + Clarificare 1 + Clarificare 2 + Comunicare + Raportul procedurii
2020
Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății
2018
Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății + Caiet de sarcini
2017
Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății + Caiet de sarcini + Erata + Clarificare
2016
Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății
2016
Servicii postale de distributie corespondenta