ACHIZIȚII

Achiziții conform Legea 99 din 2016, art. 12, litera c

2023 Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății + Caiet de sarcini + Formulare + Formular DUAE + Contract + Clarificare
2022 Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății + Caiet de sarcini + Formulare + Formular DUAE + Contract
2021 Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății + Caiet de sarcini + Formulare + Clarificare 1 + Clarificare 2 + Comunicare + Raportul procedurii
2020 Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății
2018 Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății + Caiet de sarcini
2017 Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății + Caiet de sarcini + Erata + Clarificare
2016 Servicii de pază și protecție pentru obiectivele aflate in administrarea societății
2016 Servicii postale de distributie corespondenta

GDPR