GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

APA CANAL S.A. GALAȚI este o persoană juridică înființată în temeiul Legii nr. 31/1990 ca societate pe acțiuni, cu capitalul social deținut de 41 unități administrativ teritoriale și cu statut de operator regional.

APA CANAL S.A. GALAȚI se afla sub incidența prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Atribuţiile de autoritate tutelară, asupra operatorului regional APA CANAL S.A. GALAȚI, se exercită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați”.

Selecție și recrutare

Procedura de selecție și recrutare pentru organele de conducere APA CANAL S.A. GALAȚI se efectuează în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, Hotarârea de Guvern nr. 722 /2016, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății.

În procedura de selecție a organelor de conducere a întreprinderii publice APA CANAL S.A. GALAȚI, se va avea în vedere și documentul Scrisoare de Asteptări, elaborată și aprobată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Regional Apa Galați”, în calitate de autoritate tutelară.

05.10.2022

05.10.2022

19 Iulie 2022

Scrisoare de așteptări

Scrisoare de așteptări

19 Iulie 2022

Anunț selecție Director General

 1. Anunț selecție
 2. Profil post
 3. Matrice profil
 4. Profil candidat
 5. Conținut dosar
 6. Formulare

19 Iulie 2022

19 Iulie 2022

Anunț selecție Director Economic

 1. Anunț selecție
 2. Profil post
 3. Matrice profil
 4. Profil candidat
 5. Conținut dosar
 6. Formulare