PDD 2021 - 2027

Autorizații de Construire și Acorduri de Mediu

Pentru Proiectul "Etapizarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020"

CL-02 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarile Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independenta, Piscu, Branistea, Sendreni

Pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată in județul Galați, etapa 2 Cod proiect 2014+154713

CL-1 Reabilitare rețele de apă în Municipiul Galați

CL-2 Extindere sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în UAT Matca