Investiții din surse proprii

Investiții din surse proprii

În anul 2021, în cadrul “Programului de investiții cu finanțare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare, cotă de dezvoltare și Fond IID”, credit bancar, Societatea Apa Canal S.A. Galați a prevăzut următoarele lucrări:

 • Achiziție contori apă rece cu citire la distanță, acord cadru 2019 – termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 5.000.000 lei
 • Extindere rețea de alimeantare cu apă UAT Cavadinești – etapa 1 - valoare investiție în 2021: 4.500 lei
 • Extindere rețea de alimeantare cu apă UAT Cavadinești – etapa 2 - valoare investiție în 2021: 218.981 lei
 • Montare instalație de recirculare apă pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apă nr.2 - valoare investiție în 2021: 834.505 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm Micro 14 – A. Vlaicu bl. SD6A-SD6B-SD6C-A2 / SD4C-SD4B-SD4A / C5A-C5B-C5C-D4; S9-B9-B4 / S8-B2-S7A-S7B-S7C-S7D-G2 / C1 / D6A / H1-H3 - valoare investiție în 2021: 385.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 mm Mazepa 1 bl. Gorun – Dafin – Pescăruș – SC.16 / Paltin 2A – Paltin 2B / Complex Potcoava - str. Romulus / Bl. R5 - valoare investiție în 2021: 85.698 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm cartier Siderurgiștilor Vest bl. 7A-7B-7C-7D-7E-7H-8A-9A-9B-9C-9D-9E-11B - valoare investiție în 2021: 15.000 lei
 • Reabilitare alimentare cu energie electrică a grupului de pompare PT P4 Centru - valoare investiție în 2021: 26.578 lei
 • Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați în perioada 2014-2020” - cheltuieli neeligibile - valoare în 2021: 4.600.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn400mm Cartier A. Vlaicu str. Tușnad - valoare investiție 2021: 392.966 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn350mm + Dn300mm + Dn200mm + Dn100mm str. A. Cernat – Armata Poporului - valoare investiție 2021: 1.900.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă str. Nae Leonard – bl. C2, C2B, C4, C8A, C8, C10, C12, C14 - valoare investiție 2021: 653.345 lei
 • Proiectare și execuție foraj - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 212.700 lei
 • Proiect pilot - parc panouri fotovoltaice - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 444.815 lei
 • Execuție conducte rezervă pentru alimentarea rezervoarelor 2x15.000 mc și a Stației de pompare Filești - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 686.440 lei
 • Achiziție contori apă rece cu citire la distanță – termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție 2021: 3.500.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă str. Traian – Serei – Carnabel – Basarabiei bl. A17, A10A, A, B, C, A11, A12, A13, A14, A3, 20APT - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 925.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 str. L.Tăutu – Universității – I. Creangă – Sahia - Labirint - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 435.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 400 str. Domnească (tronson str. Basarabiei – str. Vasile Alecsandri - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 1.485.000 lei
 • Convertizoare frecvență - termen de finalizare 31.12.2022; valoare investiție în 2021: 135.000 lei
 • Stație de tratare apă denitrare-deferizare - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 50.000 lei
 • Execuție foraj apă - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 600.000 lei
 • Grupuri de pompare, pompe și electropompe - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 1.756.400 lei
 • Proiectare și execuție ferme fotovoltaice în aria de operare a societății Apa Canal SA Galați - termen de finalizare 31.12.2022; valoare investiție: 12.000.000 lei

 

DOTĂRI:

 • Panou sprijinire maluri – valoare investiție: 30.000 lei
 • Autoutilitare - valoare investiție: 343.000 lei
 • Autoturism activitate producție - valoare investiție: 350.000 lei
 • Echipamente IT, desktop, laptop, videoproiector - valoare investiție: 400.000 lei
 • Dezvoltări suplimentare, neprevăzute, pentru Emsys și Call Center - termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție în 2021: 190.350 lei
 • Actualizări pentru servicii online de dezvoltare aplicații, site-uri, conținut interactiv - termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție în 2021: 14.500 lei
 • Auditarea rețelei informatice a societății - termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție în 2021: 75.000 lei
 • Licențe - termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție în 2021: 16.400 lei
 • Severe, UPS-uri pentru servere - valoare investiție în 2021: 212.000 lei
 • Cort protecție avarii - valoare investiție: 4.500 lei
 • Controller GPS profesional - valoare investiție: 13.000 lei
 • Mașină tăiat asfalt - valoare investiție: 10.000 lei
 • Container monobloc - valoare investiție: 90.000 lei
 • Aparatură laborator - valoare investiție: 250.000 lei
 • Terminal portabil - valoare investiție: 45.000 lei
 • Echipamente tehnologice și dotări neprevăzute, lucrări accidentale - valoare prevăzută pentru 2021: 400.000 lei

GDPR