Investiții din surse proprii

În perioada 2016-2018, Apa Canal SA Galați a realizat din surse proprii reabilitarea a 7.670 ml conducte de distribuție apă,  pozate îngropat sau în tunele tehnice vizitabile și nevizitabile, cu durată de serviciu expirată, în valoare de 3.720.925lei.

În anul 2018, Apa Canal S.A. Galați a realizat din surse proprii reabilitarea a 5.140 ml conducte de distribuție apă pozate îngropat sau în tunele tehnice vizitabile și nevizitabile, cu durată de serviciu expirată, în valoare de 3.479.700 lei. În cursul aceluiași an au fost executate lucrări de reabilitare/modernizare la 3 hidromodulele: PT L10, PT L12 și SC 54 în Micro 17, SC 15 în Mazepa 1, SC 34 și SC 50 în Micro 19, SC 36 în Micro 20 și SC 1 în Mazepa 2, lucrări în valoare de 414.300 lei.

Pentru anul 2019, în cadrul “Programului de investiții cu finanțare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare, cotă de dezvoltare și Fond IID” societatea Apa Canal S.A. Galați a prevăzut următoarele lucrări:

 • Achiziție contori apă rece cu citire la distanță, acord cadru 2017 – termen de finalizare 09.07.2019 (finalizat); valoare investiție: 1.313.00 lei
 • Reabilitare front Captare Cosmești Reforare, foraje F12, F 16, F 19, F26 + studiu hidrogeologic - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 400.000 lei
 • Înlocuire colector Dn 600 mm Târgu Bujor - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 606.000 lei
 • Reabilitare conductă distribuție Dn 160 mm în Liești - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 44.300 lei
 • Studiu hidrogeologic și execuție foraj cu instalații și construcții aferente - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 210.000 lei
 • Extindere rețea de alimentare cu apă UAT Cavadinești, etapa 1 - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 267.000 lei
 • Extindere rețele distribuție apă potabilă pozate în tunel tehnic circulabil, cu amplasament în municipiul Galați, cartier Micro 14, Siderurgiștilor Vest, Mazepa I și II - termen de finalizare 31.12.2019 (finalizat); valoare investiție: 551.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 mm – Dn 150 mm str. Nicolae Alexandrescu - termen de finalizare 31.12.2019 (finalizat); valoare investiție: 460.000 lei
 • Montare instalație de recirculare apă pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apă nr. 2 - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 972.200 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă cartier Mazepa II - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 496.470 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 mm – Dn 200 mm, cartier Nae Leonard - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 1.215.400 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă str. Navelor - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 1.333.700 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă cartier Siderurgiștilor Vest, bl. 9G, 9F, 9H, 10A, 10B, 10D, 10E, 7G, 7F - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 560.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă str. Egalității Centru bl. Egreta 1 – Egreta 2 – Lăstun – Cocor 1 - Cocor 2 – Lebăda 1 – Lebăda 2 - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 1.135.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 mm – Dn 150 mm str. Brăilei bl. BR1C-BR1B-BR1A-BR2-BR3-BR4-BR5A-BR5B-A1-A2-A3 - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 263.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm Micro 14 – A. Vlaicu bl. SD6A-SD6B-SD6C-A2 / SD4C-SD4B-SD4A / C5A-C5B-C5C-D4; S9-B9-B4 / S8-B2-S7A-S7B-S7C-S7D-G2 / C1 / D6A / H1-H3 - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 1.330.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm Micro 14  bl. N3A-N4-N5-N6-N7-N8-M1A-M1B-S6A-S6B-S6C - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 604.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 mm Mazepa 1 bl. Gorun – Dafin – Pescăruș – SC.16 / Paltin 2A – Paltin 2B / Complex Potcoava - str. Romulus / Bl. R5 - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 390.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 150 mm - Dn 100 mm Micro 21 bl. K8-M6-L16 K7-K8-CĂMIN APATERM - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 624.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm cartier Siderurgiștilor Vest bl. 7A-7B-7C-7D-7E-7H-8A-9A-9B-9C-9D-9E-11B - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 1.030.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 400 mm Micro 20 str. Brălei (tronson B-dul Dunărea – Oțelarilor / B-dul Dunărea (tronson Brăilei – bl. B3) - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 680.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 300 mm str. Brăilei (tronson B7 – R3 – B6 – R4 – str. Roșiori) - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 390.000 lei
 • Reabilitare / modernizare grupuri pompare tip hidromodul mun. Galați - termen de finalizare 31.12.2021 (în curs); valoare investiție: 392.200 lei
 • Proiectare instalații electrice pentru recuperarea energiei din biogaz SEAU Galați - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 16.000 lei
 • Reabilitare stație pompare CT 3 Tecuci - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 40.000 lei
 • Extindere rețea de alimentare cu apă UAT Cavadinești, etapa 2 - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 250.000 lei
 • Execuție foraje echipate cu electropompa submersibilă, automatizare și racord electric - termen de finalizare 31.12.2019 (în curs); valoare investiție: 300.000 lei

Tipărire  

GDPR