Investiții din surse proprii

Investiții din surse proprii

În anul 2022, în cadrul “Programului de investiții cu finanțare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare, cotă de dezvoltare, Fond IID și credit bancar”, Societatea Apa Canal S.A. Galați a prevăzut următoarele lucrări:

 • Extindere rețea de alimentare cu apă UAT Cavadinești – etapa 1 - valoare investiție în 2022: 4,50 mii lei
 • Extindere rețea de alimentare cu apă UAT Cavadinești – etapa 2 - valoare investiție în 2022: 6,60 mii lei
 • Montare instalație de recirculare apă pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apă nr.2 - valoare investiție în 2022: 210 mii lei
 • Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați în perioada 2014-2020” - cheltuieli neeligibile - valoare în 2022: 4.897,094 mii lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn400mm Cartier A. Vlaicu str. Tușnad - valoare investiție în 2022: 10,566 mii lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn350mm + Dn300mm + Dn200mm + Dn100mm str. A. Cernat – Armata Poporului - valoare investiție în 2022: 940 mii lei
 • Execuție conducte rezervă pentru alimentarea rezervoarelor 2x15.000 mc și a Stației de pompare Filești - valoare investiție 2022: 495,28 mii lei
 • Proiectare și execuție foraj – valoare în 2022: 201.000 lei
 • Achiziție contori apă rece cu citire la distanță – termen de finalizare 31.12.2024; valoare investiție în 2022: 5.696.352 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă str. Traian – Serei – Carnabel – Basarabiei bl. A17, A10A, A, B, C, A11, A12, A13, A14, A3, 20APT - termen de finalizare 31.12.2022; valoare investiție 2022: 835.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 str. L.Tăutu – Universității – I. Creangă – Sahia - Labirint - termen de finalizare 31.12.2022; valoare investiție 2022: 435.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 400 str. Domnească (tronson str. Basarabiei – str. Vasile Alecsandri - termen de finalizare 31.12.2022; valoare investiție: 1.320.000 lei
 • Grupuri de pompare, pompe și electropompe - valoare investiție 2022: 701.679 lei
 • Proiectare și execuție ferme fotovoltaice în aria de operare a societății Apa Canal SA Galați - termen de finalizare 31.12.2022; valoare investiție: 8.717.713 lei
 • Elaborare documentație tehnică completă pentru execuție parc fotovoltaic, inclusiv studiu de fezabilitate și proiect tehnic - termen de finalizare 31.12.2022; valoare investiție: 75 mii lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200-Dn 100 Micro 14 bl. SD2A1, SD2A2, SD2B, SD2C, M2A, M2B, M2C, M2D, I6A, I6B, L1, I4A, K1, K2, I2, J2, J3, G4 - termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție 2022: 270 mii lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Micro 16 Dn 200 – Dn 150 – Dn 100 bl. Roza 1 – Bujor 1 – C1 – C2; Bujor 2 – Bujor 3 – C3 – C4; Crin 1 - Crin 2 – A18 – C9; Nufăr 5 – Romsilva; str. Lebedei – Slănic bl. A25 – B13 – A21 – 4G – E6; bl. L – Liceul Auto - termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție 2022: 240 mii lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Micro 19 Dn 200 mm bl. F7, Z2 / Dn 150 str. Stadionului bl. M3, M2, U3, al. Comerțului / Dn 100 bl. G4, T4, T6, / SC33 R10, R9 / SC33, T2, T1, G6, T3 / Z2, Șc. Gen. 17 / U3, D2, Șc. Gen. 29 / SC33 O7, O12 / SC33, Micro 19 - termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție în 2022: 228 mii lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 Mazepa 2 bl. CL1-CL2-CL3 – str. C. Brâncoveanu nr. 1-15 - termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție în 2022: 70.500 lei
 • Convertizoare frecvență - termen de finalizare 31.12.2024; valoare investiție 2022: 75 mii lei
 • Execuție foraj apă - valoare investiție: 300 mii lei
 • Grupuri de pompare, pompe și electropompe - termen de finalizare 31.12.2024; valoare investiție în 2022: 450 mii lei
 • Proiectare și execuție ferme fotovoltaice în aria de operare a societății Apa Canal - valoare: 440 mii lei

DOTĂRI:

 • Echipamente IT, desktop, laptop, videoproiector - valoare investiție 2022: 170,52 mii lei
 • Dezvoltări suplimentare, neprevăzute, pentru Emsys și Call Center - termen de finalizare 31.12.2024; valoare investiție 2022: 60 mii lei
 • Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare a aplicațiilor interne - termen de finalizare 31.12.2024; valoare investiție în 2022: 7.000 lei
 • Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare conținut interactiv pentri site-uri - termen de finalizare 31.12.2024; valoare investiție în 2022: 5.500 lei
 • Actualizări lunare pentru serviciul online de dezvoltare site-uri - termen de finalizare 31.12.2024; valoare investiție în 2022: 2.000 lei
 • Actualizarea anuală a softului MyQ pentru sistemul integrat de printare Toshiba - termen de finalizare 31.12.2024; valoare investiție în 2022: 7.500 lei
 • Licență antivirus - termen de finalizare 31.12.2024; valoare investiție în 2022: 4.800 lei
 • Licență CAD (program de proiectare asistată de calculator) - termen de finalizare 31.12.2024; valoare investiție în 2022: 6.000 lei
 • Licență WinDoc Deviz (program de devize pentru instalații) - termen de finalizare 31.12.2024; valoare investiție în 2022: 5.500 lei
 • Licență LEX - termen de finalizare 31.12.2024; valoare investiție în 2022: 1.500 lei
 • Licență Windows 10/11 - valoare investiție: 2.400 lei
 • Server - valoare investiție: 55.000 lei
 • UPS - valoare investiție: 7.500 lei
 • Autocamionetă - valoare investiție: 210.000 lei
 • Echipament de administrare centralizată, de la distanță, a serverelor sicietății - valoare investiție: 33.000 lei
 • Autocurățitor canalizare - valoare investiție: 1.500.000 lei
 • Echipamente și dotări neprevăzute, lucrări accidentale - valoare prevăzută pentru 2022: 207.563 lei

GDPR