Investiții din surse proprii

În perioada 2016-2019, Apa Canal SA Galați a realizat din surse proprii reabilitarea a 16.806 ml conducte de distribuție apă, pozate îngropat sau în tunele tehnice vizitabile și nevizitabile, cu durată de serviciu expirată, în valoare de 9.393.856 lei.

În anul 2020, în cadrul “Programului de investiții cu finanțare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare, cotă de dezvoltare și Fond IID”, Societatea Apa Canal S.A. Galați a prevăzut următoarele lucrări:

 • Achiziție contori apă rece cu citire la distanță, acord cadru 2019 – termen de finalizare 31.12.2022; valoare investiție în 2020: 7.500.000 lei
 • Reabilitare front Captare Cosmești Reforare, foraje F12, F 16, F 19, F26 + studiu hidrogeologic - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 30.000 lei
 • Înlocuire colector Dn 600 mm Târgu Bujor - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 606.000 lei
 • Extindere rețea de alimentare cu apă UAT Cavadinești, etapa 1 - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 68.640 lei
 • Montare instalație de recirculare apă pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apă nr. 2 - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 928.600 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm Micro 14 – A. Vlaicu bl. SD6A-SD6B-SD6C-A2 / SD4C-SD4B-SD4A / C5A-C5B-C5C-D4; S9-B9-B4 / S8-B2-S7A-S7B-S7C-S7D-G2 / C1 / D6A / H1-H3 - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 1.170.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm Micro 14  bl. N3A-N4-N5-N6-N7-N8-M1A-M1B-S6A-S6B-S6C - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 430.770 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 mm Mazepa 1 bl. Gorun – Dafin – Pescăruș – SC.16 / Paltin 2A – Paltin 2B / Complex Potcoava - str. Romulus / Bl. R5 - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 343.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 150 mm - Dn 100 mm Micro 21 bl. K8-M6-L16 K7-K8-CĂMIN APATERM - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 551.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm cartier Siderurgiștilor Vest bl. 7A-7B-7C-7D-7E-7H-8A-9A-9B-9C-9D-9E-11B - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 961.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 300 mm str. Brăilei (tronson B7 – R3 – B6 – R4 – str. Roșiori) - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 86.000 lei
 • Reabilitare / modernizare grupuri pompare tip hidromodul mun. Galați - termen de finalizare 31.12.2021 (în curs); valoare investiție în 2020: 392.200 lei
 • Reabilitare stație pompare CT 3 Tecuci - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 40.000 lei
 • Extindere rețea de alimentare cu apă UAT Cavadinești, etapa 2 - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 221.000 lei
 • Reabilitare alimentare cu energie electrică a grupului de pompare PT P4 Centru - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 30.000 lei
 • Remediere sistem ventilație, iluminat și autocurățare ISP2 - termen de finalizare 31.12.2020 (în curs din 2019); valoare investiție în 2020: 50.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn400mm Cartier A. Vlaicu str. Tușnad - termen de finalizare 31.12.2020; valoare investiție: 465.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn350mm + Dn300mm + Dn200mm + Dn100mm str. A. Cernat – Armata Poporului - termen de finalizare 31.12.2020; valoare investiție: 2.375.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă str. Nae Leonard – bl. C2, C2B, C4, C8A, C8, C10, C12, C14 - termen de finalizare 31.12.2020; valoare investiție: 665.000 lei
 • Modernizare grupuri pompare – termen de finalizare 31.12.2020; valoare investiție: 560.000 lei
 • Stație de Tratare apă denitrare-deferizare în UAT Bălăbănești – termen de finalizare 31.12.2020; valoare investiție: 50.000 lei
 • Dotări pentru funcționarea obiectivelor / asigurarea serviciilor:
  • Tractor – valoare investiție: 428.000 lei
  • Buldoexcavator - valoare investiție: 500.000 lei
  • Tablou de automatizare complet echipat - valoare investiție: 160.000 lei
  • Electropompă Stația Șerbești - valoare investiție:180.000 lei
  • Electropompe SPAU-ri (5 buc) din aria de operare: valoare investiție: 92.000 lei
  • Electropompe foraj Valea Mărului 3 buc, Rădești 1 buc, Cuca 1 buc, Nicorești 10 buc: valoare investiție: 174.000 lei
  • Convertizor de frecvență SP Filești + Turn Apă (2 buc) - valoare investiție: 69.000 lei
  • Grup pompare Balintești (2 buc) - valoare investiție: 140.000 lei
  • Convertizoare frecvență în aria de operare - valoare investiție: 36.000 lei
  • Convertizoare frecvență grupuri pompare hidrofoare rețea distribuție apă Tecuci - valoare investiție: 12.500 lei
  • Electropompă ISP2 - valoare investiție: 249.755 lei

GDPR