Servicii și tarife

Image
Servicii de apă potabilă, apă de profunzime și canalizare

Prețurile și tarifele în vigoare din iulie 2021, sunt următoarele:

 Nr. 
  crt.
 Denumire serviciu prestat Pret/tarif aprobat conf.
ANRSC 71/25.05.2020
(din 01.07.2020)
Pret/tarif aprobat conf.
ANRSC 72/25.05.2021
(din 01.07.2021)
 populatie (cu TVA 9%), lei/mc rest utiliz. (fara TVA), lei/mc populatie (cu TVA 9%), lei/mc rest utiliz. (fara TVA), lei/mc
1  Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 5,20 4,77 5,46 5,01
 2  Canalizare - epurare pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 3,47 3,18 3,85 3,53
FORMULARE ONLINE
Cererile sunt acceptate dacă sunt transmise în scris, prin poşta, fax, e-mail, telefonic sau personal, cu identificarea reclamantului prin: nume, adresă, telefon, fax, e-mail, după caz .
 
Cererile sunt înregistrate în Registrul general de intrări/ieşiri documente, vizate de către Directorul General/directorii de resort şi repartizate compartimentului responsabil cu rezolvarea cererii.
 
Aceste cereri pot fi descărcate online făcând click pe cererea dorită:


Contact 24/7/365

+0236-463-294

office@apa-canal.ro

GDPR