COMUNICATE

 

APA CANAL Galați continuă investițiile în infrastructura de apă și canalizare din județ

Societatea Apă Canal S.A. Galaţi a semnat pe 20 decembrie 2017, cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Contractul de Finanţare nr.158/20.12.2017, aferent investiției „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”, proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Compania gălăţeană este unul dintre primii operatori regionali care accesează fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020.

Durata contractului este de 105 luni, respectiv până la data de 31.12.2023, iar valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 822.694.181,44 lei, TVA inclus.

Finanţarea proiectului este asigurată prin finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de 511.757.962 lei, finanţare nerambursabilă din bugetul de stat de 78.268.862 lei, finanţare din bugete locale în valoare de 12.041.366 lei și contribuție Apă Canal S.A. Galați în valoare de 90.123.336,79 lei. Valoarea neeligibilă inclusă în proiect este de 130.502.654,65 lei, reprezentând TVA.

Proiectul are ca scop realizarea lucrărilor în infrastructura de apă şi apă uzată în 21 de unităţi administrativ teritoriale din judeţul Galaţi, după cum urmează: municipiile Galați și Tecuci, orașul Berești și comunele Barcea, Berești Meria, Braniștea, Cosmești, Cuza Vodă, Drăgănești, Fundeni, Independența, Ivești, Liești, Movileni, Pechea, Piscu, Șendreni, Slobozia Conachi, Smârdan, Tudor Vladimirescu, Umbrărești.

Principalele lucrări ce se vor executa în cadrul proiectului, la sistemul de alimentare cu apă și sistemul de canalizare, sunt:  execuție 5 foraje, reabilitare și extindere rețea de apă și aducțiune apă – 248,552 km, execuție stații tratare - 3 buc, execuție stații clorare noi și reabilitate - 16 buc, execuție stații pompare noi și reabilitate (pentru apă potabilă - 34 buc și pentru apă uzată - 153 buc), execuție rezervoare noi și reabilitate - 20 buc, execuție stație de epurare - 2 buc, execuție depozit temporar de nămol - 2 buc, reabilitare și extindere rețea de canalizare și execuție conducte refulare – 534,774 km, sistem regional SCADA și dispecerate SCADA locale.

În prezent, progresul fizic înregistrat în implementarea proiectului este de cca 40%, situând APA CANAL S.A. Galați pe locul 2 pe țară în ceea ce privește implementarea proiectului finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Menționăm că, dintre cei 43 de operatori regionali din țară, doar 7 au demarat lucrări în cadrul proiectelor finanțate prin POIM, restul aplicațiilor de finanțare fiind în diferite stadii de pregătire sau evaluare.

Proiectul mai sus menționat include 4 contracte de furnizare, 3 contracte de servicii și 10 contracte de lucrări. Stadiul fizic al contractelor de lucrări se situează între cca. 20% și 85%.

În cadrul implementării contractelor de lucrări, un impact negativ care a generat decalaje față de durata iniţială de execuţie îl constituie pe de o parte intrarea în insolvență a unor antreprenori, dar şi impactul pandemiei de COVID 19 pentru majoritatea antreprenorilor implicaţi în proiect. Precizăm că pentru întârzieri imputabile antreprenorilor au fost aplicate penalităţi, acestea fiind achitate în integralitate.

Ne cerem scuze cetăţenilor din judeţul Galaţi, din aria celor 21 de unităţi administrativ teritoriale incluse în proiect, care sunt afectaţi de execuţia cu întârziere a lucrărilor în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare şi îi asigurăm că depunem toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor contractate.


GDPR