COMUNICATE

FOLOSIȚI  APA  POTABILĂ  RESPONSABIL !

Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI face un apel către consumatori/clienți, cu deosebire către cei din mediul rural, să utilizeze apa potabilă cu maximă responsabilitate, strict în scop casnic, menajer

Pe fondul perioadei caniculare și folosirii unor cantități semnificative de apă în activități agricole și de grădinărit, Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați întâmpină dificultăți în asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă într-o serie de localități în care operează (https://www.apa-canal.ro/restrictii-uat-uri).

Pentru a avea posibilitatea alimentării cu apă potabilă în regim continuu, trebuie evitată folosirea apei potabile pentru scopuri agricole și de grădinărit, utilizând pe cât posibil apa din alte surse (fântâni, puțuri etc.). Dacă unii locuitori nu fac eforturi de a reduce consumul de apă potabilă pentru agricultură, există posibilitatea ca o parte a locuitorilor comunei/satului să fie privați de dreptul vital de a avea minimul de apă pentru spălat, băut și alte necesități zilnice.

Folosirea rațională a resurselor de apă este o responsabilitate comună, atât a furnizorului, cât și a consumatorilor.

Precizăm ca legislatia în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin rețelele publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești.

  • Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.241/2006 a serviciului de apă și de canalizare, rerepublicată, (1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești ale populației, ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și, după caz, pentru combaterea și stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale. (4) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilități față de necesarul de apă potabilă al localităților, stabilit potrivit prescripțiilor tehnice în vigoare. (6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul străzilor și al spatiilor verzi, spălatul piețelor și al străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor și consumul tehnologic al unităților industriale, se va utiliza cu precădere apă industrială.
  • Potrivit prevederilor art.229, din Ordinul nr.88/2007 al ANRSC (Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală), Utilizatorul este obligat: b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de folosință, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze apa numai pentru folosințele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor(…).

Societatea Apa Canal SA Galați întreprinde toate măsurile pentru asigurarea necesarului de apă al locuitorilor din aria de operare. Avem competența tehnică pentru a asigura necesarul de apă în aria de operare; forajele și rețelele din exploatare sunt inspectate cu regularitate pentru a preveni avariile, iar pe timp de noapte refacem stocurile din rezervoare.

Reamintim, de asemenea, că avem în curs de implementare Proiectul POIM 2014-2020, proiect derulat din fonduri europene, la finalul căruia multe din actualele probleme privind alimentarea cu apă vor fi rezolvate, prin mărirea capacităților de captare/transport/stocare, extinderea și reabilitarea rețelelor. Până la finalizarea acestuia insă, resursele de apă ale unora dintre localități sunt limitate și trebuie folosite cu maximă responsabilitate. In caz contrar, vom fi nevoiți să trecem la furnizarea apei cu program.

Sperăm că apelul nostru va fi înțeles, pentru binele întregii comunități.     

Mulțumim.


GDPR