INVESTIM ÎN ENERGIE VERDE !

APA CANAL S.A. Galați derulează a doua etapă a investiției ”Proiectare și execuție ferme fotovoltaice în aria de operare a societății Apa Canal SA Galați”, proiect cu o valoare totală de 10.200.000 lei, din surse proprii. Această investiție face parte din programul de sustenabilitate al companiei, în situația economică actuală, de creştere accelerată a preţului energiei electrice. Precizăm că APA CANAL SA Galați este unul dintre marii consumatori de energie electrică din județ, necesară funcționării tuturor obiectivelor din aria de operare (40 unități administrative-teritoriale).

Locațiile în care se vor monta panouri fotovoltaice sunt: Staţia de Epurare Galaţi, Staţia de Epurare Lieşti, Staţia de Epurare Pechea, Staţia de Epurare Tecuci, Uzina de Apă Galaţi, Puţuri de Pompare Vadu Roşca, Staţia de Pompare Şerbeşti şi sediul central Apa Canal.

În luna martie 2022 au început lucrările de execuție pentru investiția de la Staţia de Pompare Şerbeşti, iar luna aceasta au demarat lucrările și la parcul fotovoltaic de la Staţia de Epurare Galaţi. Obiectiv investiție: capacitate instalată - 2,6 MW; energie produsă – 3.595,82 MWh/an.

Reamintim că la sfârșitul anului 2020 am finalizat proiectul pilot, însemnând un parc fotovoltaic în incinta Stației de Repompare Șerbești (sat Traian, com. Braniștea), în valoare de 485.000 lei.

APA CANAL SA Galați utilizează energie verde pentru gestionarea responsabilă a resurselor de apă, pentru reducerea amprentei de carbon și a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin investiții în sisteme de panouri fotovoltaice.

INVESTIM ÎNTR-UN VIITOR MAI CURAT ȘI EFICIENT!