S-a finalizat reabilitarea rețelei de apă potabilă
pe str. Traian – Serei – Carnabel – Basarabiei,
zona blocurilor A17, A10A, A, B, C, A11, A12, A13, A14, A3, 20APT

 

În data de 22 iulie 2022 s-a efectuat ultima cuplare din cadrul lucrărilor de înlocuire conducte de apă și branșamente, aferente proiectului de investiții Reabilitare rețea apă potabilă str. Traian – Serei – Carnabel – Basarabiei bl. A17, A10A, A, B, C, A11, A12, A13, A14, A3, 20APT realizat de APA CANAL SA Galați din surse proprii și executat de AEG Tehnology SRL.

Lucrările de execuție propriu-zise au început în luna martie a acestui an (contract de proiectare și execuție semnat în luna mai 2021). Valoarea proiectului: 968.640 lei.

Reabilitarea rețelei de distribuție a inclus:

  • Execuție 330m conductă DE 160mm și 1.260m conductă DE 110mm, țeavă de polietilenă de înaltă densitate PE 100 SDR 17, PN 10, cu îmbinare prin electrofuziune (rețea și branșamente aferente);
  • Înlocuire 18 vane;
  • Montare 6 hidranți de incendiu;
  • Repararea căminelor de pe traseul conductei de apă.

Vechea rețea de distribuție apă potabilă existentă în zonă, amplasată în tunel tehnic de protecție vizitabil, canivou de protecție nevizitabil sau îngropat, pe tronsoanele cuprinse în perimetrul străzilor Traian – Serei – Dr. Carnabel – Basarabiei, avea un grad accentuat de corodare, durata de utilizare depășită și costuri de operare în creștere accentuată, fiind pusă în funcțiune în anii 1977-1989.