POS MEDIU 2007-2013

Proiectul: "Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Galați 2014 – 2020"

B. Proiectul: "ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN PERIOADA 2014 – 2020."

Pentru informatii detaliate privind proiectul vă invităm să vizitați: https://at-pos-2.apa-canal.ro

Referitor la proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada 2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015.

Etapa I a proiectului a fost finalizata in data de 31 decembrie 2015 si a fost in valoare de 3.911.400,00 lei.

La data curenta este in derulare Etapa II a contractului.