Oaspeți din 7 țări la Stația de Epurare

Oaspeți din 7 țări la Stația de Epurare Galați

Oaspeți din 7 țări la Stația de Epurare Galați

Stația de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) Galați a primit marți, 22 octombrie 2019, vizita unei delegații internaționale. Oaspeții sunt parteneri ai municipiului Galați în proiectul „Urb-En Pact: Urban Energy Pact”, finanțat în cadrul programului „URBACT III, Rețele de Planificare a Acțiunilor”. Proiectul reunește 9 parteneri din 7 țări - Franța, Polonia, România, Portugalia, Italia, Grecia și Finlanda – și are ca obiectiv principal definirea planurilor locale de acțiune pentru teritorii de tip „zero net energy (ZNE)” prin producerea și livrarea de energie din surse locale regenerabile.

Delegația a vizitat investiția de la SEAU Galați în instalația de producere a biogazului din nămolul rezultat în procesul tehnologic de epurare a apelor uzate. Oaspeților li s-a explicat cum, în condiții anaerobe, în prezența bacteriilor mezofile din nămol, are loc bioconversia materiei organice, cu formare de biogaz, utilizat în procesul de cogenerare pentru obținerea de energie electrică și termică. Energia electrică astfel produsă este utilizată pentru pompe, turbosuflante și alte echipamente ale Stației de Epure și energia termică se consumă pentru păstrarea temperaturii optime în digestor și pentru încălzirea spațiilor tehnice.