Măsuri pentru atenuarea efectelor caniculei

Măsuri pentru atenuarea efectelor caniculei

Măsuri pentru atenuarea efectelor caniculei

În contextul perioadei caniculare instalată, Societatea APA CANAL S.A. Galați atrage atenția consumatorilor că udatul grădinilor cu apă potabilă în localităţile unde resursele de apă sunt limitate și consumurile sezoniere ridicate poate conduce la scăderea presiunii sau chiar la lipsa apei la robinete.

Prin urmare, Societatea APA CANAL S.A. Galați recomandă, pentru perioada de caniculă și secetă, limitarea consumului de apă potabilă numai pentru nevoi gospodărești, mai ales la consumatorii casnici, atât din mediul urban, cât mai ales din mediul rural. Pentru udatul grădinilor este indicată folosirea unor surse alternative, cum ar fi forajele de mică adâncime sau bazinele pentru colectarea apei de ploaie.

Folosirea rațională a resurselor de apă și prevenirea risipei este o responsabilitate comună, a companiei de apă și a consumatorilor. Societatea APA CANAL S.A. Galati face tot ce ține de competența sa tehnică și organizatorică pentru a asigura necesarul de apă în toate localitățile din aria de operare. Forajele și rețelele din aria de operare sunt inspectate cu regularitate și monitorizate cu maximă atenție în această perioadă, pentru a preveni eventualele disfuncționalități, iar pe timp de noapte se refac stocurile din rezervoare.

În localitățile în care cerința de apă va depăși capacitățile locale existente, avem în vedere suplimentarea necesarului de apă prin transportul din localitățile învecinate în care avem disponibil.

Pentru atenuarea efectelor caniculei, programul de asigurare a cisternei cu apă la asociațiile sistate a fost reconsiderat, va crește frecvența alimentării cu apă potabilă a locatarilor din blocurile debranșate.