Misiune de monitorizare Comisia Europeană

Misiune de monitorizare Comisia Europeană

Misiune de monitorizare Comisia Europeană

În data de 09.07.2019 a avut loc misiunea de monitorizare, efectuată în Galați, cu privire la stadiul implementării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”, proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Cu acest prilej a fost prezent la Galați, Șeful Unității pentru România în cadrul DG Regio al CE, domnul Carsten Rasmussen, însoțit de secretarul de stat al Ministerului Fondurilor Europene, domnul Cezar Caleap și de directorul general al Autorității de Management pentru POIM - domnul Cătălin Bălan. La întâlnire au mai participat preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – domnul Costel Fotea, directorul general al Direcției Regionale Infrastructura Galați, doamna Silvia Buhlea și directorul general al societății Apa Canal S.A. Galaţi, domnul Gelu Stan.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”, are o valoare totala de 822.694.181,44 lei cu TVA inclus, din care 602.068.190 lei reprezintă surse publice de finantare, respectiv fondul de coeziune 511.757.961,50 lei, bugetul de stat 78.268.864,70 lei, bugete locale 13.041.363,80 lei și 90.123.336,79 lei reprezintă contribuţia proprie financiară a operatorului regional Apa Canal S.A. Galaţi. Taxa pe valoarea adaugată aferentă cheltuielilor eligibile este în valoare totală de 130.502.654,65 lei.

În cadrul acestei misiuni de monitorizare au fost efectuate vizite la obiectivele ce se realizează în cadrul proiectului.