Studenți la Medicină în vizită la Stația de Epurare

Studenți la Medicină în vizită la Stația de Epurare

Studenți la Medicină în vizită la Stația de Epurare

Un grup de 50 de studenți de la Facultatea de Medicină și Farmacie, anul IV la Științe Farmaceutice, a vizitat pe 25 octombrie Stația de Epurare a Apelor Uzate.

Tinerii studenți au efectuat vizita de informare-documentare în cadrul activităților de laborator, fiind interesați de procesul tehnologic și utilajele cu care este dotată Stația de Epurare a apelor uzate, adică ce se întâmplă cu apa murdară și cum devine ea, din nou, curată. Acestora li s-au dat asigurări că apa rezultată după tratarea apelor uzate în Stația de Epurare și care este deversată în Dunăre este nepoluatoare.