Studenți la Medicină în vizită la Stația de Epurare

Un grup de 50 de studenți de la Facultatea de Medicină și Farmacie, anul IV la Științe Farmaceutice, a vizitat pe 25 octombrie Stația de Epurare a Apelor Uzate.

Tinerii studenți au efectuat vizita de informare-documentare în cadrul activităților de laborator, fiind interesați de procesul tehnologic și utilajele cu care este dotată Stația de Epurare a apelor uzate, adică ce se întâmplă cu apa murdară și cum devine ea, din nou, curată. Acestora li s-au dat asigurări că apa rezultată după tratarea apelor uzate în Stația de Epurare și care este deversată în Dunăre este nepoluatoare.

GDPR