ÎNTREBARI FRECVENTE

Sistarea furnizării serviciilor celor rău-platnici

Sistarea furnizării serviciilor celor rău-platnici

Întrebare:
Cine are dreptul să sisteze furnizarea serviciilor celor rău-platnici în cadrul unei asociaţii de proprietari/locatari şi cine stabileşte soluţiile tehnice în acest sens?

Întreruperea serviciilor fără anunţarea prealabilă

Întreruperea serviciilor fără anunţarea prealabilă

Întrebare:
În ce situaţii Societatea Apa Canal SA poate întrerupe furnizarea serviciilor fără anunţarea prealabilă a consumatorilor?

Obligaţii ale unităţilor spitaliceşti în caz de avarii

Obligaţii ale unităţilor spitaliceşti în caz de avarii

Întrebare:
Care sunt obligaţiile unităţilor spitaliceşti in cazul în care sunt avarii la reţelele de apă?

Informaţii publice

Informaţii publice

Întrebare:
În baza cărei legi pot fi solicitate informaţii publice şi cum trebuie procedat pentru a intra în posesia respectivelor informaţii?

Plata eșalonată a facturilor sau soldurilor restante

Plata eșalonată a facturilor sau soldurilor restante

Întrebare:
Cum procedez daca sunt in imposibilitatea achitarii integrale a unei facturi mai mari sau a restantelor de plata?

Cu cine se încheie contractul de branşare/racordare

Cu cine se încheie contractul de branşare/racordare

Întrebare:
Cu cine se încheie contractul de branşare/racordare?

Suma minimă de la care se pot sista serviciile

Suma minimă de la care se pot sista serviciile

Întrebare:
Care este suma minimă pentru care furnizorul are dreptul să sisteze furnizarea serviciilor către un consumator?

Diferenţe faţă de contorul general

Diferenţe faţă de contorul general

Întrebare:
De ce apar diferenţe între consumul indicat de contorul general şi contoarele din apartamente?

Contractul de vidanjare

Contractul de vidanjare

Întrebare:
Ce este contractul de vidanjare, de ce este obligatorie încheierea acestui contract şi unde se încheie un astfel de contract?

GDPR