ÎNTREBARI FRECVENTE

Cu cine se încheie contractul de branşare/racordare

Cu cine se încheie contractul de branşare/racordare

Întrebare:
Cu cine se încheie contractul de branşare/racordare?

Răspuns:
Contractul de branşare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare se încheie numai cu proprietarul imobilului sau terenului (persoana fizica sau juridica) sau cu un împuternicit notarial al proprietarului.
În cazul în care, din motive obiective, nu sunt întrunite condiţiile încheierii contractului cu proprietarul, cu titlul de excepţie, se poate încheia un contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu chiriaşul, numai dupa prezentarea unui accept scris din partea proprietarului de a prelua toate obligaţiile de plată ale chiriaşului în cazul în care acesta îşi încetează activitatea şi pleacă din punctul de lucru respectiv.
În cazul utilizării apei de la hidrantii stradali de către operatorul serviciului de salubrizare sau cel al domeniului public, pe baza de contract între operatorii acestor servicii şi operatorul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.
In cazul în care un utilizator deţine mai mult de un branşament (loc consum) se va încheia cu acesta un singur contract şi se va emite o singură factură.