ÎNTREBARI FRECVENTE

Schimbarea titularului de contract

Schimbarea titularului de contract

Întrebare:
Cum se procedează când un imobil este vândut şi noul proprietar trebuie să încheie un contract nou?

Răspuns:
Dacă persoana care vinde este o persoană fizică şi cumpărătorul de asemenea, contractul se încheie cu noul proprietar numai după ce debitul existent pe vechiul contract a fost achitat în totalitate şi condiţiile de furnizare a serviciilor rămân aceleaşi.
În situaţia în care se impune o redimensionare a branşamentului, noul proprietar va trebui ca înainte de încheierea contractului să obţină un aviz eliberat de Societatea Apa canal SA Galati.
În situaţia în care cumpărătorul este o persoană juridică este necesar ca, înainte de semnarea noului contract, acesta să obţină un aviz de utilitati/contorizare din partea Societatea Apa Canal SA Galati. După obţinerea acestui aviz şi achitarea integrală a debitului de pe vechiul contract, poate fi încheiat contractul cu noul proprietar. Dacă fostul utilizator era chiriaş în spaţiul respectiv, proprietarul spaţiului este răspunzător, în solidar cu fostul chiriaş asupra sumelor datorate de către acesta.