ÎNTREBARI FRECVENTE

Majorări pentru întârzieri

Majorări pentru întârzieri

Întrebare:
În ce condiţii unui utilizator al serviciilor Societatea Apa Canal SA Galati i se percep majorări pentru întârzierea la plata facturii?

Răspuns:
Conform legislaţiei în vigoare (Legea nr.241/2006) si Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare: „Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.”