ÎNTREBARI FRECVENTE

Obligaţii ale unităţilor spitaliceşti în caz de avarii

Obligaţii ale unităţilor spitaliceşti în caz de avarii

Întrebare:
Care sunt obligaţiile unităţilor spitaliceşti in cazul în care sunt avarii la reţelele de apă?

Răspuns:

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, fiecare unitate spitalicească trebuie să ia măsuri pentru a asigura rezervele de apă necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii. Ordinul nr. 713/2004, privind aprobarea normelor de autorizare sanitară a unităţilor sanitare cu paturi, prevede în mod clar obligaţiile ce revin unităţilor sanitare privind asigurarea consumurilor menajere de apă.
Astfel, articolul 14 arată:
(a) Pentru asigurarea continuă a necesarului de apă, spitalele vor fi dotate cu rezervoare de acumulare dimensionate să asigure o rezervă de consum de 1-3 zile.
(b) Rezervoarele vor fi amplasate în circuitul general al apei, astfel încât aceasta să fie în permanenţa proaspătă.
(c) In afara rezervei de consum se va asigura o rezervă de apă de incendiu care să permită funcţionarea hidranţilor interiori timp de 10 minute şi a celor exteriori timp de 3 ore. În plus, actul legislativ mai prevede printre altele “staţii de ridicare a presiunii de pompare, racordate la rezervoarele de acumulare, pentru a asigura în permanenţă debitele şi presiunile necesare funcţionării optime a instalaţiilor de alimentare cu apă şi de combatere a incendiilor.” (art. 15).
De altfel, aceleaşi prevederi se regăsesc şi în Normativul privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor (NP01597).
În cazul lucrărilor planificate, Societatea Apa Canal SA Galati comunică unităţilor spitaliceşti ziua si intervalul orar afectat, în cel mai scurt timp şi pe toate canalele posibile. Informaţiile privind întreruperea apei sunt transmise atat direct, prin fax/e-mail/note telefonice, cat si pe site-ul www.apa-canal.ro la rubricile IMPORTANT si Comunicate de presa şi in mass-media locala (ziare, radio,TV).

 

GDPR