Articole prima pagina

Investiții din surse proprii

Pentru anul 2023, Programul de investiții al Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați, cu finanțare din surse proprii (amortizare, profit reinvestit, fond IID), este în valoare de 30.243.317 lei.

Cele mai mari sume sunt alocate pentru lucrări de investiții în infrastructura de alimentare cu apă din toată aria de operare, respectiv 41 UAT-uri (2 municipii, 2 orașe, 36 comune și zona de agrement Gârboavele), precum și din cele 6 UAT-uri pe care intentionăm să le preluăm în acest an.

De asemenea, la fel ca în anii anteriori, vom investi în surse alternative de producere a energiei electrice (ferme fotovoltaice), în cadrul programului de sustenabilitate al companiei. Această investiție este foarte utilă în situația economică actuală, de creştere accelerată a preţului energiei electrice, APA CANAL S.A. Galați fiind unul dintre marii consumatori de energie electrică din județ, energie necesară funcționării tuturor obiectivelor din aria de operare.

Alte investiții importante, incluse în programul fiecărui an, sunt cele în automatizare și digitalizare. În 2023 vom continua achiziția de contori cu citire la distanță, atât pentru clienții noi din localitățile aflate în aria de operare și din cele ce urmează a fi preluate, cât și pentru înlocuirea contorilor care ies din perioada de valabilitate metrologică.

Printre investițiile cele mai importante (unele aflate deja în derulare, altele urmând a demara în acest an) se numără:

 • Reabilitare rețea apă potabilă str. Traian – Serei – Carnabel – Basarabiei bl. A17, A10A, A, B, C, A11, A12, A13, A14, A3, 20APT - valoare investiție 2023: 75.756 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 str. L.Tăutu – Universității – I. Creangă – Sahia - Labirint - valoare investiție 2023: 592.028 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 400 str. Domnească (tronson str. Basarabiei – str. Vasile Alecsandri - valoare investiție 2023: 1.900.054 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200-Dn 100 Micro 14 bl. SD2A1, SD2A2, SD2B, SD2C, M2A, M2B, M2C, M2D, I6A, I6B, L1, I4A, K1, K2, I2, J2, J3, G4 - valoare investiție 2023: 1.045.185 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 – Dn 100 str. Alba Iulia – Călimănești – Olănești – Călugăreni bl. L7, P7A, L6, L5A, L4A, L3A, K8, K9A, K4A, K4, P2A, K6, L2A, K10A – valoare investiție 2023: 720.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Micro 19 Dn 200 mm bl. F7, Z2 / Dn 150 str. Stadionului bl. M3, M2, U3, al. Comerțului / Dn 100 bl. G4, T4, T6, / SC33 R10, R9 / SC33, T2, T1, G6, T3 / Z2, Șc. Gen. 17 / U3, D2, Șc. Gen. 29 / SC33 O7, O12 / SC33, Micro 19 - valoare investiție 2023: 760.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 Mazepa 2 bl. CL1-CL2-CL3 – str. C. Brâncoveanu nr. 1-15 - valoare investiție 2023: 399.500 lei
 • Reabilitare rețea apă Mazepa 2 Dn 300 mm str. Victoriei – str. Ovidiu – bl. BR16B/ Dn 200 mm str. Ovidiu – str. Române/ Dn 100 mm bl. M5 – M6 – M7 - valoare investiție 2023: 1.260.300 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 mm str. Călugăreni – 1 Decembrie – Olănești bl. P1A, P6A, K1A, P4, P4A, P3, P3A, L1A, P5 - valoare investiție 2023: 350.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm str. Alba Iulia – Nae Leonard bl. K5A, K3A, K7A, K2A, K2B, R2, R3, R4, R6, R1, R1A, R1B – valoare investiție 2023: 500.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm str. Tecuci – Gladiolelor bl. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8 – valoare investiție 2023: 625.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm str. Traian – Serei bl. A8, A9, A5A, A5B, B3B, B3A, B3 – valoare investiție 2023: 400.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 150 mm – Dn 100 mm str. Movilei – Traian – Serei bl. A1, A2, A4, B1, B2, D, B4, B5, B4A, B4B, C1, C2, C2A, C2B – valoare investiție 2023: 750.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă str. Nae Leonard – Nufărului Dn 200 mm bl. S14, S1, S3, S13 / SC70, S4, S7, S5, S8, S6, S9, S11, S10, S12 / C17 Dn 100 mm bl S14, S15 – valoarea investiție 2023: 1.020.000 lei, termen finalizare 31.12.2024
 • Montare instalație de recirculare apă pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apă nr.2 - valoare investiție 2023: 50.000 lei
 • Execuție conducte rezervă pentru alimentarea rezervoarelor 2x15.000 mc și a Stației de pompare Filești - valoare investiție 2023: 175.506 lei
 • Execuție foraj apă– valoare investiție 2023: 300.000 lei, termen de finalizare 31.12.2025
 • Extindere rețea apă potabilă UAT Gohor - valoare investiție 2023: 107.500 lei
 • Achiziție contori apă rece cu citire la distanță – valoare investiție 2023: 8.960.800 lei
 • Proiectare și execuție ferme fotovoltaice în aria de operare a societății Apa Canal SA Galați - valoare investiție 2023: 1.308.869 lei
 • Convertizoare frecvență - valoare investiție 2023: 175.000 lei, termen de finalizare 31.12.2025
 • Grupuri de pompare, pompe și electropompe - valoare investiție 2023: 733.926 lei, termen de finalizare 31.12.2025

Societatea Apă Canal SA Galați a semnat Contractul de Finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, etapa 2” Cod SMIS 2014+154713 finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027

Societatea Apă Canal SA Galaţi a semnat în data de 19 decembrie 2022 cu Ministerul  Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă, Contractul de Finanţare nr.1779/19.12.2022 aferent investiției „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată in județul Galați, etapa 2” Cod proiect 2014+ 154713, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Proiectul se va implementa în municipiul Galați și comuna Matca, din județul Galați.

Perioada de implementare a Proiectului este de 80 luni, respectiv între data de 24 mai 2021 și data de 31 Decembrie 2027.

Valoarea totală a Contractului de Finanţare, este în valoarea de 369.604.677,38 lei, cu TVA.

Finanţarea proiectului este asigurată prin:

 • co-finanţare nerambursabilă din FEDR, în valoare de 248.804.501,94 lei;
 • co-finanţare nerambursabilă din bugetul de stat în valoare de 38.052.453,23 lei;
 • co-finanţare din bugete locale în valoare de 5.854.223,57 lei;
 • co-finanţare Apa Canal SA Galati în valoare de 18.683.692,26 lei;

Valoarea neeligibilă inclusa in proiect este de 58.209.806,38 lei, reprezentand TVA.

Principalele lucrări ce se vor executa în cadrul proiectului, la sistemul de alimentare cu apă și sistemul de canalizare, sunt:

Sistem de alimentare cu apă:

 • Extindere conducte de aducțiune – 8.907 m
 • Reabilitare conducte de aducțiune – 2.506 m
 • Construire stații de clorinare - 1 buc
 • Construire rezervoare de înmagazinare apă potabilă - 2 buc
 • Construire stații de pompare apă potabilă - 2 buc
 • Extindere rețele de distribuție – 96.984 m
 • Reabilitare rețele de distribuție - 4.649 m

Sistem de apă uzată:

 • Extindere rețele de canalizare – 92.422 m
 • Construire stații de pompare apă uzată - 20 buc
 • Construirea conducte de refulare apă uzată – 8.507 m.

Protejați-vă contorul împotriva înghețului!

Odată cu răcirea vremii trebuie să luați toate măsurile de prevenire a neplăcerilor cauzate de înghețarea componentelor instalației interioare de alimentare cu apă.
Utilizatorul are obligația "să se preocupe de asigurarea integrității sistemelor de măsurare", respectiv a contorului care măsoara cantitatea de apă consumată, cu scopul facturării de către Operator (Legea nr.241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 29/N/1993 Anexa, Contractul de furnizare/prestare, Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare).

CONDUCTE DE CERAMICĂ VITRIFICATĂ

 
 • cu durata de viață de peste 100 de ani
 • cu proprietăți deosebite de durabilitate și rezistență la sarcini grele și acțiunile corozive ale apei uzate

Aceasta este soluția inovatoare pentru care a optat APA CANAL S.A. Galați la lucrările de reabilitare a colectorului de canalizare din str. Ștefan cel Mare – municipiul Galați, în cadrul POIM „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”.

Se lucrează la montarea conductelor din ceramică vitrificată, Dn400mm și Dn800mm, pe o lungime de cca.1400 m.

EXPOAPA 2022 - 28-30 septembrie: Forumului Regional al Apei “Dunăre-Europa de Est”

 
 
După doi ani de absență, evenimentul revine, de data aceasta în pitorescul Sibiu, la Pavilionul REDAL EXPO.
Manifestarea va oferi participanților și publicului interesat de realizările și noutățile din sectorul apei un spațiu expozițional de prezentare a companiilor, dar și zone de întâlnire între specialiști, constând în seminarii și ateliere.
Miercuri, 28 septembrie, va avea loc seminarul "Finanțarea infrastructurii de apă prin fonduri europene și corelarea programelor de investiții din sector", organizat în parteneriat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), cu participarea ministrului Marcel Boloș.
Joi, 29 septembrie, este programat seminarul internațional “Reglementarea economică a serviciilor de apă”, pe teme financiare, organizat cu suportul Grupului pentru Economie și Statistică al Asociației Internaționale a Apei (IWA) și al Comisiei Principale Dezvoltare - Economie a Asociației Române a Apei (ARA) și cu sprijinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).
Pe lângă aceste evenimente, va avea loc tradiționalul concurs ”Instalare branșament sub presiune”, dedicat instalatorilor din cadrul companiilor de apă, care trebuie să răspundă provocării de a executa un branșament nou la o rețea de polietilenă aflată sub presiune.
Compania noastră va fi prezentă, ca de fiecare dată, la toate manifestările din cadrul evenimentului.