Articole prima pagina

Calcul Apă Meteo

Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua de canalizare se facturează lunar, utilizand cantitatea specifică de apa meteorica, transmisă de A.N.M.
Pentru luna în curs (N), se ia în calcul cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de A.N.M. cu 2 (două) luni anterioară emiterii facturii (N-2).

Investiții din surse proprii

În anul 2021, în cadrul “Programului de investiții cu finanțare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare, cotă de dezvoltare și Fond IID”, credit bancar, Societatea Apa Canal S.A. Galați a prevăzut următoarele lucrări:

 • Achiziție contori apă rece cu citire la distanță, acord cadru 2019 – termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 5.000.000 lei
 • Extindere rețea de alimeantare cu apă UAT Cavadinești – etapa 1 - valoare investiție în 2021: 4.500 lei
 • Extindere rețea de alimeantare cu apă UAT Cavadinești – etapa 2 - valoare investiție în 2021: 218.981 lei
 • Montare instalație de recirculare apă pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apă nr.2 - valoare investiție în 2021: 834.505 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm Micro 14 – A. Vlaicu bl. SD6A-SD6B-SD6C-A2 / SD4C-SD4B-SD4A / C5A-C5B-C5C-D4; S9-B9-B4 / S8-B2-S7A-S7B-S7C-S7D-G2 / C1 / D6A / H1-H3 - valoare investiție în 2021: 385.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 mm Mazepa 1 bl. Gorun – Dafin – Pescăruș – SC.16 / Paltin 2A – Paltin 2B / Complex Potcoava - str. Romulus / Bl. R5 - valoare investiție în 2021: 85.698 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm cartier Siderurgiștilor Vest bl. 7A-7B-7C-7D-7E-7H-8A-9A-9B-9C-9D-9E-11B - valoare investiție în 2021: 15.000 lei
 • Reabilitare alimentare cu energie electrică a grupului de pompare PT P4 Centru - valoare investiție în 2021: 26.578 lei
 • Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați în perioada 2014-2020” - cheltuieli neeligibile - valoare în 2021: 4.600.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn400mm Cartier A. Vlaicu str. Tușnad - valoare investiție 2021: 392.966 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn350mm + Dn300mm + Dn200mm + Dn100mm str. A. Cernat – Armata Poporului - valoare investiție 2021: 1.900.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă str. Nae Leonard – bl. C2, C2B, C4, C8A, C8, C10, C12, C14 - valoare investiție 2021: 653.345 lei
 • Proiectare și execuție foraj - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 212.700 lei
 • Proiect pilot - parc panouri fotovoltaice - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 444.815 lei
 • Execuție conducte rezervă pentru alimentarea rezervoarelor 2x15.000 mc și a Stației de pompare Filești - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 686.440 lei
 • Achiziție contori apă rece cu citire la distanță – termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție 2021: 3.500.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă str. Traian – Serei – Carnabel – Basarabiei bl. A17, A10A, A, B, C, A11, A12, A13, A14, A3, 20APT - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 925.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 str. L.Tăutu – Universității – I. Creangă – Sahia - Labirint - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 435.000 lei
 • Reabilitare rețea apă potabilă Dn 400 str. Domnească (tronson str. Basarabiei – str. Vasile Alecsandri - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 1.485.000 lei
 • Convertizoare frecvență - termen de finalizare 31.12.2022; valoare investiție în 2021: 135.000 lei
 • Stație de tratare apă denitrare-deferizare - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 50.000 lei
 • Execuție foraj apă - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 600.000 lei
 • Grupuri de pompare, pompe și electropompe - termen de finalizare 31.12.2021; valoare investiție: 1.756.400 lei
 • Proiectare și execuție ferme fotovoltaice în aria de operare a societății Apa Canal SA Galați - termen de finalizare 31.12.2022; valoare investiție: 12.000.000 lei

 

DOTĂRI:

 • Panou sprijinire maluri – valoare investiție: 30.000 lei
 • Autoutilitare - valoare investiție: 343.000 lei
 • Autoturism activitate producție - valoare investiție: 350.000 lei
 • Echipamente IT, desktop, laptop, videoproiector - valoare investiție: 400.000 lei
 • Dezvoltări suplimentare, neprevăzute, pentru Emsys și Call Center - termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție în 2021: 190.350 lei
 • Actualizări pentru servicii online de dezvoltare aplicații, site-uri, conținut interactiv - termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție în 2021: 14.500 lei
 • Auditarea rețelei informatice a societății - termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție în 2021: 75.000 lei
 • Licențe - termen de finalizare 31.12.2023; valoare investiție în 2021: 16.400 lei
 • Severe, UPS-uri pentru servere - valoare investiție în 2021: 212.000 lei
 • Cort protecție avarii - valoare investiție: 4.500 lei
 • Controller GPS profesional - valoare investiție: 13.000 lei
 • Mașină tăiat asfalt - valoare investiție: 10.000 lei
 • Container monobloc - valoare investiție: 90.000 lei
 • Aparatură laborator - valoare investiție: 250.000 lei
 • Terminal portabil - valoare investiție: 45.000 lei
 • Echipamente tehnologice și dotări neprevăzute, lucrări accidentale - valoare prevăzută pentru 2021: 400.000 lei

Preluăm în aria de operare comunele VÂNĂTORI și SCÂNTEIEȘTI începând cu 1 aprilie 2021

Aria de operare a societății APA CANAL S.A. Galați se extinde la 36 UAT-uri prin  preluarea în operare a comunelor VÂNĂTORI și SCÂNTEIEȘTI începând cu 1 Aprilie 2021. Operăm astfel în 96 localități din județul Galați, cu o populație de 425.676 locuitori, reprezentând aprox.80% din populația județului.

Acțiunea de perfectare a contractelor de furnizare/prestare cu noii clienți, beneficiari ai serviciului de alimentare cu apă potabilă, este în curs de finalizare în ambele comune, cu sprijinul autorităților administrației publice locale. După preluare, vom proceda la înlocuirea tuturor contorilor de la limita de proprietate cu contori electromagnetici cu citire la distanță. Mulțumim locuitorilor celor două comune pentru disponibilitatea manifestată în vederea semnării contractelor. Precizăm că, doar contractul de furnizare încheiat cu APA CANAL S.A. Galați asigură continuitatea furnizării serviciului după 1 aprilie 2021. 

Menționăm, de asemenea, că personalul APA CANAL S.A. Galați împreună cu reprezentanții primăriilor locale procedează la inventarierea faptică a bunurilor/mijloacelor fixe concesionate (rețele, foraje, stații pompare, echipamente etc), situației terenurilor din domeniul public – zone de protecție sanitară, inventarierea punctelor de consum energetic pentru alimentarea cu apă potabilă, verificarea parametrilor de calitate ai apei potabile. Se fac demersurile necesare pentru perfectarea contractelor pentru alimentarea cu energie electrică a punctelor de consum, a contractelor cu Apele Române pentru apa brută (foraje), pentru obținerea Licenței modificatoare ANRSC și preluarea autorizațiilor sanitare de funcționare, a autorizațiilor de gospodărire a apelor și autorizațiilor de mediu.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente / situații neprevăzute ce pot apărea imediat după preluarea operării în cele două comune și vă asigurăm că vom încerca să le remediem punctual, cât mai operativ.

Vă mulțumim.

Protejați-vă contorul împotriva înghețului!

Odată cu răcirea vremii trebuie să luați toate măsurile de prevenire a neplăcerilor cauzate de înghețarea componentelor instalației interioare de alimentare cu apă.
Utilizatorul are obligația "să se preocupe de asigurarea integrității sistemelor de măsurare", respectiv a contorului care măsoara cantitatea de apă consumată, cu scopul facturării de către Operator (Legea nr.241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 29/N/1993 Anexa, Contractul de furnizare/prestare, Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare).

Program de lucru în data de 20 iulie 2020

Societatea Apa Canal SA Galați informează că luni, 20 iulie 2020, toate casieriile societății vor fi deschise și vor funcționa după programul normal de lucru. De „Ziua Gospodarului”, ziua angajaților din serviciile publice, vor fi închise doar ghișeele de relații cu publicul.
Sesizările și solicitările clienților pentru orice problemă în alimentarea cu apă și/sau de canalizare vor fi preluate de către Dispeceratul societății la numărul de telefon 0236.463294. Dispeceratul are program de lucru NON STOP.