Articole prima pagina

Puteţi primi factura pe e-mail

Dacă doriţi să intraţi în posesia facturii lunare de la APA CANAL S.A. Galati mai rapid, vă informăm că se poate rezolva foarte simplu, prin intermediul poștei electronice.

Pe site-ul societății găsiți un formular (http://www.apa-canal.ro/cereri/factura-email.pdf) pe care trebuie să-l completați și să-l trimiteţi la adresa de e-mail: office@apa-canal.ro, pe fax la nr. 0236.473367 sau să-l depuneți la Registratura societății din Galați, str. C-tin. Brâncoveanu nr. 2.

Lucrări de remediere avarie Tg. Bujor

UPDATE: În cursul zilei de 21.11.2018, echipele  APA CANAL au finalizat executarea unui provizorat care permite alimentarea cu apă a consumatorilor din orașul Tg. Bujor, în regim continuu, până la remedierea conductei magistrale de apă avariată în urma accidentului de teren.

Societatea APA CANAL S.A. Galați aduce la cunoștință că, urmare a accidentului de teren survenit în zona de Nord-Vest a orașului Tg.Bujor, zonă în care sunt pozate conductele de aducțiune și de refulare ce alimentează cu apă Gospodăria de Apă Tg.Bujor, începând de marți, 20.11.2018, întâmpinăm reale dificultăți în asigurarea alimentării cu apă în regim continuu în orașul Tg.Bujor. Conducta de alimentare cu apă a rezervoarelor din Gospodăria de Apă Tg.Bujor, AZBO Dn315mm,a suferit avarii majore. Lucrările de reparații ale conductei avariate, conform estimărilor noastre, se vor derula într-un interval de cca. 5 zile.

Studenți din Cahul la Stația de Epurare

Un grup de studenți de la extensia Cahul a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor - Acvacultură, Știința Mediului, Cadastru, a fost în vizită la Stația de Epurare a Apelor Uzate din Galați pe 21 noiembrie 2018.

Studenții au efectuat vizita de informare-documentare în cadrul activităților de laborator, fiind interesați de procesul tehnologic și utilajele cu care este dotată Stația de Epurare a apelor uzate, adică ce se întâmplă cu apa murdară și cum devine ea, din nou, curată.

Oprire mun. Tecuci - 28.11.2018

În cadrul lucrărilor de investiții executate de Societatea APA CANAL S.A. Galați în municipiul Tecuci, lucrări ce fac parte din „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014 - 2020", respectiv Contractul de lucrări GL-CL-07 Alimentare cu apă și canalizare în Aglomerarea Tecuci, județul Galați,  în data de  28 noiembrie 2018, SC Rotary Constructii SRL va executa lucrări de montare cămin vane pentru cuplarea rețelei de apă potabilă în str.Ion Creangă  c/c bdul. Victoriei. Executarea lucrării reprezintă o prioritate având în vedere necesitatea asigurării condițiilor tehnice pentru continuarea/finalizarea proiectului de investiții derulat de Primăria Municipiului Tecuci “Reabilitare stradă – Bd. Victoriei ".

Excavator aspirator achiziționat de Apa Canal Galați

În cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Societatea Apa Canal SA Galați a achiziționat un excavator aspirator de mare performanță.

Așa cum am anunțat în luna februarie, când a avut loc semnarea contractului cu furnizorul SC AJG TRUCKS & TRAILERS SRL, valoarea contractului este de 2.095.000 lei fără TVA. Livrarea utilajului s-a efectuat în luna septembrie, cu 2 luni înainte de data finalizării contractului.