Studenți din Cahul la Stația de Epurare

Studenți din Cahul la Stația de Epurare

Studenți din Cahul la Stația de Epurare

Un grup de studenți de la extensia Cahul a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor - Acvacultură, Știința Mediului, Cadastru, a fost în vizită la Stația de Epurare a Apelor Uzate din Galați pe 21 noiembrie 2018.

Studenții au efectuat vizita de informare-documentare în cadrul activităților de laborator, fiind interesați de procesul tehnologic și utilajele cu care este dotată Stația de Epurare a apelor uzate, adică ce se întâmplă cu apa murdară și cum devine ea, din nou, curată.

Acestora li s-au dat asigurări că apa de la robinet este de foarte bună calitate iar cea rezultată după tratarea apelor uzate în Stația de Epurare și care este deversată în Dunăre este nepoluatoare.

Prin acțiunile derulate de Societatea APA CANAL Galați în parteneriat cu instituțiile de învățământ, sperăm să contribuim nemijlocit la conștientizarea tinerei generații în ceea ce priveste rolul și importanța apei, protejarea mediului înconjurător și respectul pentru natură.