UAT Galati

Rețeaua de apă

Municipiul Galați este alimentat din două surse de apă: sursa de suprafață şi sursa subterană (vezi harta Galati, funcție de sursa alimentării).

Dunărea constituie sursa de apă brută de suprafață. Priza de apă de tip cheson este situată pe malul  stâng al Dunării, în amonte de punctul de confluență cu Siretul. Liberty Galaţi S.A. (combinatul siderurgic)  este proprietarul staţiei de captare.  Priza de apă brută are o capacitate nominală de aprox. 3.000 l/s. Staţia de captare este echipată cu 5 grupuri de pompare, care furnizează apă brută atât pe platforma Liberty Galaţi   cât şi către staţia de tratare a oraşului Galaţi.De la sursa de suprafață se alimentează Uzina de Tratare Țiglina printr-o conductă de transport Dn 1200mm. Conducta a fost pusă în funcțiune în anul 1989.

Rețeaua de canalizare

Sistemul de canalizare al municipiului Galaţi acoperă o suprafaţă de 2.300 ha din intravilanul municipiului Galaţi. Rețeaua de canalizare a municipiului Galați are o lungime totală de 548,2 km, din care 541,2 km în sistem unitar și 7 km pluvial. Pentru evacuarea apelor uzate și pluviale, sistemul de canalizare dispune de 17 stații de pompare.