UAT Galati

Rețeaua de apă

Datele statistice ale ultimului recensământ relevă că Municipiul Galați are o populație de cca. 250.000 locuitori, reteaua de distribuție a apei deservind circa 99,6% din populația orașului. Consumul industrial este acoperit de rețeaua municipală în proporție de 78%, restul de 22% fiind asigurat din surse private (captări-surse proprii).

În prezent, oraşul Galaţi este alimentat din două surse de apă: sursa de suprafaţă şi sursa subterană (vezi harta Galati, funcție de sursa alimentării). Dunărea constituie sursa de apă brută de suprafață. Priza de apă de tip cheson este situată pe malul stâng al Dunării, în amonte de punctul de confluență cu Siretul. Arcelor Mittal este proprietarul stației de captare. Priza de apă brută are o capacitate nominală de aprox. 3.000 l/s. Staţia de captare este echipată cu 5 grupuri de pompare, care furnizează apă brută atât pe platforma ARCELOR MITTAL cât şi către staţia de tratare a oraşului Galaţi.

De la sursa de suprafață se alimentează Uzina de Tratare Țiglina printr-o conductă de transport Dn 1200mm. Conducta a fost pusă în funcțiune în anul 1989.

Rețeaua de canalizare

Sistemul de canalizare al municipiului Galaţi acoperă o suprafaţă de 2.300 ha din intravilanul municipiului Galaţi, deservind 97,6% din populaţia oraşului. Agenţii economici, inclusiv cei cu captări proprii sunt conectați la sistemul public de canalizare.

Rețeaua de canalizare a municipiului Galați are o lungime totală de 531 km, din care 524,28 km în sistem unitar și pluvial 6,72 km. Conductele de canalizare sunt din: beton, PREMO, GRP, ceramică, fontă.

În cadrul programului de finanțare al Comisiei Europene, ISPA, finalizat în anul 2011, rețeaua de canalizare a fost extinsă cu 13,2 km și s-au reabilitat 21,1 km de rețea de canalizare.

Pentru evacuarea apelor uzate și pluviale, sistemul de canalizare dispune de 10 stații de pompare. Stația de Epurare Ape Uzate Galați are o capacitate de circa 360.000 p.e.

GDPR