Rețeaua de canalizare

Sistemul de canalizare al municipiului Galaţi acoperă o suprafaţă de 2.300 ha din intravilanul municipiului Galaţi, deservind 97,6% din populaţia oraşului. Agenţii economici, inclusiv cei cu captări proprii sunt conectați la sistemul public de canalizare.

Rețeaua de canalizare a municipiului Galați are o lungime totală de 531 km, din care 524,28 km în sistem unitar și pluvial 6,72 km. Conductele de canalizare sunt din: beton, PREMO, GRP, ceramică, fontă.

În cadrul programului de finanțare al Comisiei Europene, ISPA, finalizat în anul 2011, rețeaua de canalizare a fost extinsă cu 13,2 km și s-au reabilitat 21,1 km de rețea de canalizare.

Pentru evacuarea apelor uzate și pluviale, sistemul de canalizare dispune de 10 stații de pompare. Stația de Epurare Ape Uzate Galați are o capacitate de circa 360.000 p.e.

Este dotată cu treaptă mecanică de tratare a apei uzate menajere precum și cu secțiune de tratare a nămolului asociat în regim anaerob. Nămolul se stabilizează într-un digestor anaerob de 6.000 metri cubi cu un timp de retenție a solidelor de 18 zile pentru reducerea cu 60% a conținutului de materiale organice și generarea biogazului.

Prin fermentare se asigură standardul minim al nămolului stabilizat așa cum se precizează în legislația Uniunii Europene care se referă la depozitarea nămolului la rampa de deșeuri, nămolul putând fi utilizat, totodată, ca fertilizator inferior în agricultură.

Stația de Epurare Ape Uzate Galați are in dotare un uscător de nămol. Echipamentul are capacitatea de a usca 42 t/zi din volumul de nămolul primar, reducând cantitatea de substanță uscată de la 20% la 90%, în condiții de funcționare continuă de 24 ore.

In perioada 2013-2015 Stația de Epurare Ape Uzate Galați a fost modernizată prin realizarea treptei biologice de tratare, cu îndepărtarea nutrienților, precum și cu extinderea treptei întâi a instalațiilor pentru nămol.

În afara municipiului Galați, Societatea Apă Canal S.A. Galați, are în exploatare și operare o rețea de canalizare, care se întinde pe o lungime de 457 km, precum și stațiile de epurare din municipiul Tecuci, orașul Târgu Bujor, aglomerările Pechea și Liești

GDPR