Responsabilitatea sociala

Aproape 3.000 de elevi, studenți și copii de grădiniță ne-au vizitat în luna martie, pentru a marca Ziua Mondială a Apei 2023

Ziua Mondială a Apei (World Water Day), sărbătorită pe 22 martie în întreaga lume cu Tema anului „Accelerarea schimbărilor”, a fost marcată de Apa Canal SA Galați pe tot parcursul lunii martie.

În cadrul activităților dedicate Zilei Mondiale a Apei, am deschis porțile stațiilor de tratare a apei Uzina nr.2 Galați și „N. Bălcescu” Tecuci, precum și ale tuturor stațiilor de epurare  a apelor uzate din județ pentru toți cei care și-au exprimat interesul de a vedea îndeaproape de unde vine apa de la robinet și să înțeleagă importanța stațiilor de epurare.

Odată lansată acțiunea "Porți deschise" de către Operatorul Regional de apă și canalizare - care deservește municipiile Galați și Tecuci, orașele Berești și Tg. Bujor, precum și 38 de comune din județ – au vizitat uzinele de apă și stațiile de epurare 2.988 de elevi. Acțiunile de responsabilitate socială vor continua și în luna aprilie, deoarece în ultimele două săptămâni ale lunii sunt programate manifestări în cadrul Programului „Școala Altfel”.

Acțiunile de responsabilitate socială ale societății noastre ne oferă posibilitatea de a imprima generațiilor tinere - care vor constitui utilizatorii de mâine ai serviciilor noastre - valorile Apă Canal și respectul pentru natură.

Vizită de studiu la Stația de Epurare a Apelor Uzate

Un grup de elevi din clasele a X-a B, a XI-a Pc și a IX-a Pc de la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” a efectuat joi, 12 februarie, o vizită de studiu la Stația de Epurare a Apelor Uzate Galați, în baza unui contract-cadru de formare profesională inițială a elevilor în domeniul „Construcții, instalații și lucrări publice” (calificarea „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”).

Elevii au vizitat câteva obiective din cadrulStației de Epurare și li s-au prezentat cele mai importante puncte ale stației. Liceenii au putut afla întregul proces tehnologic, utilajele cu care este dotată Stația de Epurare a Apelor Uzate, ce se întâmplă cu apa murdară și cum devine ea, din nou, curată înainte de a fi deversată în Dunăre.

Acțiunile de responsabilitate socială ale societății noastre ne oferă posibilitatea de a imprima generațiilor tinere, care vor constitui utilizatorii de mâine ai serviciilor noastre, valorile Apă Canal și respectul pentru natură.

Studenți la Medicină în vizită la Stația de Epurare

Un grup de 50 de studenți de la Facultatea de Medicină și Farmacie, anul IV la Științe Farmaceutice, a vizitat pe 25 octombrie Stația de Epurare a Apelor Uzate.

Tinerii studenți au efectuat vizita de informare-documentare în cadrul activităților de laborator, fiind interesați de procesul tehnologic și utilajele cu care este dotată Stația de Epurare a apelor uzate, adică ce se întâmplă cu apa murdară și cum devine ea, din nou, curată. Acestora li s-au dat asigurări că apa rezultată după tratarea apelor uzate în Stația de Epurare și care este deversată în Dunăre este nepoluatoare.

Elevi în vizită la Stația de Epurare Galați

Stația de Epurare a Apelor Uzate Galați a primit miercuri, 22 mai, vizita unui grup de elevi de clasa a IV-a și a VIII-a de la Școala Gimnazială nr.17 Galați.

Vizita este parte a Proiectului „Acțiunea fiziologică a unor metale și nemetale asupra organismului”, finanțat de „Fodul Științescu” gestionat de Fundația Comunitară Galați și desfășurat în cadrul Școlii nr. 17 Galați. Elevilor le-au fost prezentate cele mai importante obiective din cadrul Stației de Epurare Galați și li s-a explicat rolul acestora în prevenirea poluării mediului.

Uzina de Apă - în programul „Școala altfel”

În cadrul programului ”Școala altfel”, Uzina de Apă Galați a fost pe 18 aprilie gazda mai multor clase de elevi. Ne-au fost oaspeți elevi din clasele a II-a A, I-a A, I-a B și Pregătitoare B de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, clasele a VII-a B și VIII-a C de la Liceul Tehnologic „Costache Conachi” Pechea și clasa a X-a de la Liceul Teoretic „Dunărea”. Elevii au aflat de la specialiștii noștri întregul proces tehnologic prin care trece apa pentru a ajunge la robinete numai bună de băut.

Prin acțiunile derulate de Societatea APA CANAL Galați în parteneriat cu instituțiile de învățământ, sperăm să contribuim nemijlocit la conștientizarea tinerei generații în ceea ce priveste rolul și importanța apei, protejarea mediului înconjurător și respectul pentru natură.

Porți deschise de Ziua mondială a apei 2019

Ziua Mondială a Apei (World Water Day) se sărbătorește în întreaga lume din anul 1993. În fiecare an, ONU stabilește o temă a zilei, în jurul căreia sunt planificate diverse evenimente.

Tema anului 2019 este: APĂ PENTRU TOȚI.

În cadrul activităților dedicate Zilei Mondiale a Apei, în data de 22 martie 2019 APA CANAL S.A. deschide porțile stațiilor de tratare a apei Uzina 2 - Galați și N. Bălcescu – Tecuci, precum și ale tuturor stațiilor de epurare a apelor uzate din județul Galați (Galați, Tecuci, Tg.Bujor, Liești, Pechea), pentru toți cei își exprimă interesul de a vedea îndeaproape de unde vine apa de la robinet și să înțeleagă importanța stațiilor de epurare și fluxul tehnologic al tratării apei uzate.

Pe tot parcursul evenimentului, obiectivele se vor vizita în grupuri organizate la fața locului, cu îndrumători - specialiști din cadrul stațiilor de tratare apă potabilă și de epurare a apelor uzate.

Grupurile organizate (în special cele de la școli) sunt rugate să se programeze din timp, în baza unei solicitări ce poate fi depusă direct la registratura APA CANAL S.A. Galați din str. C-tin. Brâncoveanu nr. 2 sau trimisă pe e-mail: office@apa-canal.ro ori pe fax. 0236.473367. Relații suplimentare pot fi obținute la Serviciul Relatii cu Publicul, tel. 0236.473380 int.131 / 132 / 127.

Vă așteptăm cu drag

 

Elevi - lecție aplicativă la Stația de Epurare Galați

Un grup de elevi de la Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” a fost în vizită la Stația de Epurare a Apelor Uzate din Galați pe 14 decembrie 2018.

Elevii au efectuat vizita – lecție aplicativă în cadrul activităților de laborator tehnologic, Modulul 4 Tehnica analizelor de laborator, fiind interesați de procesul tehnologic și echipamentele de laborator cu care este dotată Stația de Epurare a apelor uzate.

Acestora li s-a explicat procesul tehnologic prin care apa uzată ajunsă în stație devine din nou curată, li s-au făcut demonstrații - analize în laboratorul de apă uzată și s-au convins ca apa rezultată după tratarea în Stația de Epurare și deversată apoi în Dunăre este nepoluatoare.

Prin acțiunile derulate de Societatea APA CANAL Galați în parteneriat cu instituțiile de învățământ, sperăm să contribuim nemijlocit la conștientizarea tinerei generații în ceea ce priveste rolul și importanța apei, protejarea mediului înconjurător și respectul pentru natură.