Vizită de studiu la Stația de Epurare a Apelor Uzate

Un grup de elevi din clasele a X-a B, a XI-a Pc și a IX-a Pc de la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” a efectuat joi, 12 februarie, o vizită de studiu la Stația de Epurare a Apelor Uzate Galați, în baza unui contract-cadru de formare profesională inițială a elevilor în domeniul „Construcții, instalații și lucrări publice” (calificarea „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”).

Elevii au vizitat câteva obiective din cadrulStației de Epurare și li s-au prezentat cele mai importante puncte ale stației. Liceenii au putut afla întregul proces tehnologic, utilajele cu care este dotată Stația de Epurare a Apelor Uzate, ce se întâmplă cu apa murdară și cum devine ea, din nou, curată înainte de a fi deversată în Dunăre.

Acțiunile de responsabilitate socială ale societății noastre ne oferă posibilitatea de a imprima generațiilor tinere, care vor constitui utilizatorii de mâine ai serviciilor noastre, valorile Apă Canal și respectul pentru natură.

GDPR