UAT Vârlezi

Prezentare rețea Vârlezi

Amplasament: Comuna Vârlezi este situată în partea central-estică a judeţului Galaţi, la interfluviul dintre Valea Covurlui (bazin hidreografic râu Prut) și Valea Suhurlui (bazin hidrografic râu Siret) și are în componență satele Vârlezi și Crăiești.

Alimentarea cu apă potabilă

Sat Crăiești

Sursa de apă:

  • captaRea de izvoare prin intermediul unui sistem de drenuri în lungime totală de 400 m
  • alimentarea din foraje: FA1 (foraj existent, reabilitat) și FA2 (foraj nou)

Apele captate de drenuri sunt colectate gravitațional prin 6 puțuri colectoare din beton într-un bazin din beton cu V=20 mc. Fiecare foraj este echipat cu electropompă submersibilă. Reţeaua de aducţiune a apei din bazinul cu V=20 mc în rezervorul de înmagazinare este constituită din conducte PE Dn=160 mm în lungime totală de 728 m. Transportul apei între zona de captare din foraje și rezervor se face prin conducte PEID Dn=75-100-200 mm, în lungime totală de 2.530 m.

Gospodăria de apă este amplasată în partea de nord a localității Crăiești și este alcătuită din rezervorul de de înmagazinare de 200 mc și stația de tratare. Există și o stație de deferizare alcătuită din 2 filtre de impurități pentru reducerea turbidității și 3 linii independente de filtrare (fiecare conține un filtru cu mix de rășină minerală cu rol de a reduce fierul și manganul).

Reţeaua de distribuţie a apei este realizată gravitațional pe o lungime totală de 1.062 m și sub presiune pe o lungime totală de 8.100 m, din care o rețea nou executată în lungime de 7.000 m.
Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Sat Vârlezi

Sursa de apă este reprezentată de 2 puțuri forate: FA3 - existent și FA4 - nou executat. Aducţiunea apei la rezervorul de înmagazinare se face prin conducte PEID cu Dn=70-100-200 mm, în lungime totală de 1.430 m.

În cadrul gospodăriei de apă există un rezervor de înmagazinare de 200 mc, o staţie de pompare şi o staţie de clorinare automată a apei, cu hipoclorit. În cadrul gospodăriei este realizată și o stație de reducere a concentrației de azotați ce este alcătuită din 2 filtre de impurități pentru reducerea turbidității și 3 linii independente de filtrare (fiecare conține un filtru cu mix de rășină minerală cu rol de a reduce azotații din apa brută).
Distribuţia apei se realizează gravitațional printr-o reţea de conducte PEID PE 100 Pn 10 Dn=200 mm în lungime de 1.154 m și Dn=63-75-90-110 mm în lungime de 10.200 m (extindere rețea nou executată).                    
Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.