Prezentare rețea Vârlezi

Amplasament: Comuna Vârlezi este situată în partea central-estică a judeţului Galaţi, la interfluviul dintre Valea Covurlui (bazin hidreografic râu Prut) și Valea Suhurlui (bazin hidrografic râu Siret) și are în componență satele Vârlezi și Crăiești.

Alimentarea cu apă potabilă

Sat Crăiești

Sursa de apă:

  • captaRea de izvoare prin intermediul unui sistem de drenuri în lungime totală de 400 m
  • alimentarea din foraje: FA1 (foraj existent, reabilitat) și FA2 (foraj nou)

Apele captate de drenuri sunt colectate gravitațional prin 6 puțuri colectoare din beton într-un bazin din beton cu V=20 mc. Fiecare foraj este echipat cu electropompă submersibilă. Reţeaua de aducţiune a apei din bazinul cu V=20 mc în rezervorul de înmagazinare este constituită din conducte PE Dn=160 mm în lungime totală de 728 m. Transportul apei între zona de captare din foraje și rezervor se face prin conducte PEID Dn=75-100-200 mm, în lungime totală de 2.530 m.