UAT Slobozia Conachi

Prezentare rețea Slobozia Conachi

Amplasament: Comuna Slobozia Conachi este situată în partea nord vestică a judeţului Galaţi, la o distanţă de circa 35 km faţă de municipiul Galaţi. Are în componenţă satele Slobozia Conachi şi Izvoarele.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă se realizează din:

- Sursa subterană costituită din două puţuri forate, unul situat în incinta gospodăriei de apă şi al doilea la 320 m faţă de incinta gospodăriei. Puţurile sunt echipate cu electropompe submersibile. Sursa este încadrată într-o zonă de protecţie sanitară cu regim sever. Aducţiunea apei de la forajul F2 existent până la gospodăria de apă Slobozia Conachi existentă se realizează printr-o conductă PEHD Pn cu Dn=90 mm și L=320 m, forajul F1 fiind situat în incinta GA.

- Pentru alimentarea cu apă a Aglomerării Pechea (comunele Pechea, Slobozia Conachi și Cuza Vodă) este executată și o conductă nouă de aducțiune conectată la conductele magistrale Salcia Liești și Vadu Roșca, compusă din două tronsoane: de la punctul de conectare la conductele magistrale până la SP1, amplasată pe teritoriul comunei Independența, la intersecția DN 25 Galați-Tecuci cu DJ 255 care duce spre Slobozia Conachi, în lungime de 74,4 m; de la SP1 la noua GA1 Slobozia Conachi aducținea este asigurată de PEHD cu Dn 315 mm cu L= 4.352,6 m.

GA1 Slobozia Conachi nou executată este amplasată pe teritoriul comunei Piscu și are în componență un rezervor de înamagazinare de 700 mc, o stație de clorinare și stația de pompare SP2.

Rețelele de distribuție deja existente, din conducte PEHD pe o lungime de 7.660 m, au fost extinse cu alte rețele PEHD în lungime de 19.395 m.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

Comuna Slobozia Conachi beneficiază de o rețea de canalizare nouă, gravitațională, din PVC, pe o lungime de 24.926 m, și o rețea de conducte de refulare pe o lungime de 3.866 m, precum și o stație de pompare cu agregate tip Grundfos.

Stația de epurare este amplasată în vestul localității Liești, pe terasa inferioară comună a râurilor Siret și Bârlad, și deservește atât comuna Slobozia Conachi cât și comunele Cuza Vodă și Pechea. Stația are o treaptă de epurare mecanică (gratare rare, gratare dese automate, desnisipator și separator de grăsimi), o treaptă de epurare biologică și terțiară, o linie de tratare a nămolului, o conductă de evacuare efluent și gură de vărsare în Siret, precum și o stație pentru ape uzate transportate cu vidanja.

GDPR