Prezentare rețea Slobozia Conachi

Amplasament: Comuna Slobozia Conachi este situată în partea nord vestică a judeţului Galaţi, la o distanţă de circa 35 km faţă de municipiul Galaţi. Are în componenţă satele Slobozia Conachi şi Izvoarele.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă se realizează din:

- Sursa subterană costituită din două puţuri forate, unul situat în incinta gospodăriei de apă şi al doilea la 320 m faţă de incinta gospodăriei. Puţurile sunt echipate cu electropompe submersibile. Sursa este încadrată într-o zonă de protecţie sanitară cu regim sever. Aducţiunea apei de la forajul F2 existent până la gospodăria de apă Slobozia Conachi existentă se realizează printr-o conductă PEHD Pn cu Dn=90 mm și L=320 m, forajul F1 fiind situat în incinta GA.

- Pentru alimentarea cu apă a Aglomerării Pechea (comunele Pechea, Slobozia Conachi și Cuza Vodă) este executată și o conductă nouă de aducțiune conectată la conductele magistrale Salcia Liești și Vadu Roșca, compusă din două tronsoane: de la punctul de conectare la conductele magistrale până la SP1, amplasată pe teritoriul comunei Independența, la intersecția DN 25 Galați-Tecuci cu DJ 255 care duce spre Slobozia Conachi, în lungime de 74,4 m; de la SP1 la noua GA1 Slobozia Conachi aducținea este asigurată de PEHD cu Dn 315 mm cu L= 4.352,6 m.