UAT Pechea

Prezentare rețea Pechea

Amplasament: Comuna Pechea este situată în partea sudică a judeţului Galaţi, la circa 40 km de municipiul Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Surse de alimentare:

  • Apa subterană de adâncime captată prin intermediul a 4 puţuri forate cu Dn 200 mm şi adâncimea 150 m. Puţurile sunt prevăzute cu câte o electropompă tip LOWARA SP. Fiecare foraj este prevăzut cu câte o cabină de protecție subterană din beton armat, în care sunt montate echipamentele de exploatare. Este instituită zonă de protecție sanitară cu regim sever la fiecare sursă de captare, suprafața împrejmuită fiind de 25 mp/foraj.
  • Ca surse noi de alimentare cu apă sunt în acest moment și două branșamente la conductele de aducțiune a apei de la fronturile de captare Salcia Liești și Vadu Roșca

Apa prelevată din subteran este înmagazinată într-un rezervor tampon, metalic, pozat subteran, de 40 mc, situat în incinta gospodăriei de apă vechi. Stația de pompare amplasată în vecinătatea rezervorului de înmagazinare este echipată cu electropompe tip LOWARA și are rolul de a pompa apa din rezervorul tampon căre gospodăria de apă GA2, la rezervorul de înmagazinare de 750 mc. Alimentarea cu apă a rezervorului se realizează astfel:

  • printr-o rețea de conducte sub presiune în lungime de 5.000 m, prin intermediul stației de pompare din vechea gospodărie de apă
  • printr-o conductă de PEHD Pn 6 Dn=250 mm și L=1,5 km prin intermediul stației de pompare noi situată în zona școlii din Pechea

Tratarea apei se realizează prin intermediul unei instalaţii de dezinfecţie automată cu hipoclorit.

Rețelele de distribuție existente, din conducte din OL și PVC cu Dn=32-250 mm pe o lungime de 45.000 m, au fost extinse cu alți 29.973 m din conducte PEHD cu Dn 63-315 mm.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederilel egale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

Rețeaua veche de canalizare, gravitațională, din tuburi de beton, pe o lungime de 6.700 m, a fost extinsă cu o rețea gravitațională din PVC cu Dn 250-500 mm în lungime de 51.000 și o rețea de conducte de refulare din PEHD cu Dn 110-250 mm în lungime de 2.048 m.

Stația de epurare este amplasată în localitatea Slobozia Conachi, în apropierea pârâului Suhu, și deservește atât comuna Pechea cât și comunele Cuza Vodă și Slobozia Conachi. Stația are o treaptă de epurare mecanică (gratare rare, gratare dese automate, desnisipator și separator de grăsimi), o treaptă de epurare biologică și terțiară, o linie de tratare a nămolului, o conductă de evacuare efluent și gură de vărsare în Suhu, precum și o stație pentru ape uzate transportate cu vidanja.