UAT Pechea

Prezentare rețea Pechea

Amplasament: Comuna Pechea este situată în partea sudică a judeţului Galaţi, la circa 40 km de municipiul Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Surse de alimentare:

  • Apa subterană de adâncime captată prin intermediul a 4 puţuri forate cu Dn 200 mm şi adâncimea 150 m. Puţurile sunt prevăzute cu câte o electropompă tip LOWARA SP. Fiecare foraj este prevăzut cu câte o cabină de protecție subterană din beton armat, în care sunt montate echipamentele de exploatare. Este instituită zonă de protecție sanitară cu regim sever la fiecare sursă de captare, suprafața împrejmuită fiind de 25 mp/foraj.
  • Ca surse noi de alimentare cu apă sunt în acest moment și două branșamente la conductele de aducțiune a apei de la fronturile de captare Salcia Liești și Vadu Roșca

Apa prelevată din subteran este înmagazinată într-un rezervor tampon, metalic, pozat subteran, de 40 mc, situat în incinta gospodăriei de apă vechi. Stația de pompare amplasată în vecinătatea rezervorului de înmagazinare este echipată cu electropompe tip LOWARA și are rolul de a pompa apa din rezervorul tampon căre gospodăria de apă GA2, la rezervorul de înmagazinare de 750 mc. Alimentarea cu apă a rezervorului se realizează astfel:

  • printr-o rețea de conducte sub presiune în lungime de 5.000 m, prin intermediul stației de pompare din vechea gospodărie de apă
  • printr-o conductă de PEHD Pn 6 Dn=250 mm și L=1,5 km prin intermediul stației de pompare noi situată în zona școlii din Pechea

Tratarea apei se realizează prin intermediul unei instalaţii de dezinfecţie automată cu hipoclorit.

Program casierie Pechea

Adresa: strada Calea Galati

Program de lucru:

  • Luni – Joi   07,30 - 16,00
  • Vineri:       07,30 – 13,30

Telefon fix: 0236 831268