UAT Liești

Prezentare rețea Liești

Comuna Lieşti este situată în partea sud - vestică a judeţului Galaţi, la circa 30 km de municipiul Tecuci.

A. Alimentarea cu apă potabilă  

Sursa de alimentare cu apă o constituie:

 • 2 branșamente la conductele magistrale de alimentare cu apă a municipiului Galați: un branșament din PEHD cu De 315 mm pe aducțiunea Salcia-Liești Dn 1000 mm; un branșament din PEHD cu De 315 mm pe aducțiunea Vadu-Roșca Dn 1200 mm, în apropiere de noua gospodărie de apă GA1 din Liești
 • sursa locală: frontul de captare Liești, format din 2 foraje de adâncime, F1 (H=82 m) și F2 (H=80 m), se află în prezent în conservare.

Aducţiunea apei de la cele două branșamente la conductele magistrale este constituită din două conducte PEHD cu Dn 315 mm: o conductă se branșează la conducta magistrală de la frontul de captare Salcia-Liești, având o lungime de 11,5 m până la căminul de vane și golire CVGL 29; o conducată se branșează la conducata magistrală de la frontul de captare Vadu-Roșca, având o lungime de 23 m până la căminul de vane și golire CVGL 29. De la căminul CVGL 29 la rezervorul de înmagazinare a apei din GA1 Liești aducțiunea apei continuă pe un singur fir PEHD Pn10 cu Dn 315 mm și L=35 m. Lungimea totală a aducțiunii este de 69,5 m.

Gospodăria de apă GA1 Liești, formată dintr-un rezervor de înmagazinare a apei V=500 mc, stație de tratare a apei și stație de pompare, se află în conservare.

Gospodăria de apă GA2 Liești este compusă din:

 • rezervor existent de înmagazinare (R1) cu V=200 mc, pozat subteran, din beton armat
 • rezervor nou de înmagazinare (R2) cu V=200 mc realizat din panouri metalice, amplasat subteran pe un radier din beton armat
 • tratarea apei – există montată o stație de dezinfectare cu hipoclorit cu dozare automată; soluția de hipoclorit este stocată într-un rezervor de 500 litri
 • stația de pompare.

Este instituită zonă de protecție sanitară cu o suprafață de 1600 mp, împrejmuită cu gard din plasă de sârmă pe stâlpi de beton.

Rețelele existente sunt executate din conducte din OL și PVC cu Dn=32-200 mm pe o lungime de 10.500 m. Rețeaua de distribuție extinsă este executată din conducte din PEHD cu Dn=63-180 mm pe o lungime de 44.097 m.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate  

Rețeaua existentă (gravitațională, din tuburi de beton cu Dn 300 mm și lungimea de 2.418 m, plus conductă gravitațională din tuburi PVC cu Dn 200 mm și lungimea de 150 m pentru evacuarea apelor uzate în albia veche a râului Bârlad) este dezafectată.

Rețeaua extinsă (investiție nouă) este formată din:

 • rețea gravitațională din PVC cu Dn 260-630 mm, în lungime de 42.219 m
 • rețea conducte refulare din PEHD cu Dn 110-450 mm, în lungime de 1.270 m.

Apele uzate menajere rezultate de la GA1 Liști sunt canalizate printr-o conductă PVC-KG cu Dn 160 mm și L=41 și cu Dn 200 mm și L=62 m către colectorul stradal de ape uzate.

Stația de epurare este amplasată în vestul localității Liești, pe terasa inferioară comună a râurilor Siret și Bârlad. Stația este dimensionată pentru epurarea apelor uzate menajere provenite din comunele Drăgănești, Barcea, Umbrărești, Liești și Ivești (parțial), receptorul fiind râul Siret.

Stația de epurare ape uzate este formată din:

 • treapta de epurare mecanică (grătare rare, grătare dese automate, desnisipator și separator)
 • treaptă de epurare biologică și terțiară (cameră de distribuție pentru bazinele anaerobe; 2 bazine anaerobe; cameră de  distribuție pentru bazinele de aerare; 2 bazine circulare de aerare; 2 decantoare finale; stație de dozare FeCl3; 2 stații de pompare pentru nămolul recirculat și nămolul de exces; stație de pompare a apei epurate în emisar)
 • tratarea nămolului (stocare și îngroșare preliminară a nămolului în exces; deshidratarea nămolului; platformele de stocare și uscare nămol  - 4 compartimente; stație de pompare supernatant)
 • conductă evacuare efluent și gură de vărsare în râul Siret
 • stație de recepție pentru ape uzate transportate cu vidanja.