Prezentare rețea Liești

Comuna Lieşti este situată în partea sud - vestică a judeţului Galaţi, la circa 30 km de municipiul Tecuci.

A. Alimentarea cu apă potabilă  

Sursa de alimentare cu apă o constituie:

  • 2 branșamente la conductele magistrale de alimentare cu apă a municipiului Galați: un branșament din PEHD cu De 315 mm pe aducțiunea Salcia-Liești Dn 1000 mm; un branșament din PEHD cu De 315 mm pe aducțiunea Vadu-Roșca Dn 1200 mm, în apropiere de noua gospodărie de apă GA1 din Liești
  • sursa locală: frontul de captare Liești, format din 2 foraje de adâncime, F1 (H=82 m) și F2 (H=80 m), se află în prezent în conservare.

Aducţiunea apei de la cele două branșamente la conductele magistrale este constituită din două conducte PEHD cu Dn 315 mm: o conductă se branșează la conducta magistrală de la frontul de captare Salcia-Liești, având o lungime de 11,5 m până la căminul de vane și golire CVGL 29; o conducată se branșează la conducata magistrală de la frontul de captare Vadu-Roșca, având o lungime de 23 m până la căminul de vane și golire CVGL 29. De la căminul CVGL 29 la rezervorul de înmagazinare a apei din GA1 Liești aducțiunea apei continuă pe un singur fir PEHD Pn10 cu Dn 315 mm și L=35 m. Lungimea totală a aducțiunii este de 69,5 m.

Gospodăria de apă GA1 Liești, formată dintr-un rezervor de înmagazinare a apei V=500 mc, stație de tratare a apei și stație de pompare, se află în conservare.

Gospodăria de apă GA2 Liești este compusă din:

  • rezervor existent de înmagazinare (R1) cu V=200 mc, pozat subteran, din beton armat
  • rezervor nou de înmagazinare (R2) cu V=200 mc realizat din panouri metalice, amplasat subteran pe un radier din beton armat
  • tratarea apei – există montată o stație de dezinfectare cu hipoclorit cu dozare automată; soluția de hipoclorit este stocată într-un rezervor de 500 litri
  • stația de pompare.

Este instituită zonă de protecție sanitară cu o suprafață de 1600 mp, împrejmuită cu gard din plasă de sârmă pe stâlpi de beton.