Prezentare rețea Gârboavele

Amplasament: Obiectivul este situat în comuna Tulucești, județul Galați.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă se realizează din sursa proprie subterană formată din două puțuri forate amplasate astfel:

  • F1 la 250 m de gospodărirea de apă, cu o adâncime de 144 m, echipat cu pompă submersibilă tip Saer H177, cu P=7,5kW
  • F2 în curtea Muzeului Pescăresc, la 120 m de F1, cu o adâncime de 150 m, echipat cu pompă submersibilă Grundfos cu P=5,5 kw

Forajele sunt protejate cu cabine subterane de protecție.

Rețeaua de aducțiune: de la F2 la F1 este din PEHD DN63 mm cu o lungime de 120 m. De la F1 la rezervoarele de înmagazinare este de PEHD DN110 mm, cu o lungime de 250 m.

Gospodărirea de apă cuprinde două rezervoare de înmagazinare, unul semiîngropat, din POLSTIF, cu o capacitate de 80 mc, și un rezervor din beton, cu o capacitate de 160 mc.

Apa este tratată prin intermediul unei stații semiautomate de tip DLX-VFT 5/20, prin injecție de hipoclorit de sodiu, cu concentrație de 12,5%.

Stația de pompare este situată subteran, în apropierea rezervoarelor, și este echipată cu un grup de pompare compus din 3 electropompe tip Grundfos. Apa este preluată din rezervoare și pompată în rețeaua de distribuție prin conducte din PEHD cu o lungime de cca. 0,15 km.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate de la grupul sanitar din cadrul gospodăririi de apă se face într-un bazin vidanjabil cu un volum de 3 mc, prin intermediul unei rețele de canalizare din PVC cu Dn=110 mm.