UAT Cuca

Prezentare rețea Cuca

Amplasament: Comuna Cuca este amplasată la circa 40 km NE de municipiul Galați.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Apa brută care urmează a fi tratată în vederea potabilizării se captează din sursă de apă subterană prin captarea acviferelor de adâncime din zona sudică a localității, din albia majoră a cursului de apă Lozova, mal stâng.

Captarea apei se realizează printr-un front de captare format din 3 puțuri  forate dispuse în lungul râului Lozova, echipate cu electropompe submersibile. La partea superioară a fiecărui puț forat există câte o cabină din beton armat în care sunt montate echipamentele hidraulice și electrice de acționare a pompelor.

În zona frontului de captare s-a instituit zonă de protecție sanitară cu regim sever, prin împrejmuire cu elemente metalice susținute de stâlpi de beton, având suprafața de 225 mp.

Conducta de refulare a apei din foraje face legătura între zona de captare, stația de deferizare și rezervorul tampon de înmagazinare din cadrul gospodăriei de apă tampon, este realizată din PEID PE80 cu Dn=110-125 mm și are o lungime totală de 1.180 m.

Gospodăria de apă tampon este amplasată în partea de sud a localității Cuca și este formată din: rezervor de înmagazinare de 100 mc; stație de deferizare alcătuită din 3 linii independente de filtrare; stație de repompare. Transportul apei de la gospodăria de apă tampon la gospodăria de apă centrală se face sub presiune, printr-o conductă de 2.085 m. Înmagazinarea apei se face în 2 rezervoare semiîngropate având capacitățile de 300 mc și 200 mc.

Rețeaua de distribuție este realizată în sistem ramificat din conducte în lungime totală de 16.000 m.
Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

Comuna nu dispune de un sistem centralizat de colectare, epurare și evacuare a apelor uzate. Apele uzate menajere provenite de la școală, dispensar și grădiniță sunt colectate printr-o rețea de canalizare locală și evacuate în bazine vidanjabile.