Prezentare rețea Cuca

Amplasament: Comuna Cuca este amplasată la circa 40 km NE de municipiul Galați.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Apa brută care urmează a fi tratată în vederea potabilizării se captează din sursă de apă subterană prin captarea acviferelor de adâncime din zona sudică a localității, din albia majoră a cursului de apă Lozova, mal stâng.

Captarea apei se realizează printr-un front de captare format din 3 puțuri  forate dispuse în lungul râului Lozova, echipate cu electropompe submersibile. La partea superioară a fiecărui puț forat există câte o cabină din beton armat în care sunt montate echipamentele hidraulice și electrice de acționare a pompelor.

În zona frontului de captare s-a instituit zonă de protecție sanitară cu regim sever, prin împrejmuire cu elemente metalice susținute de stâlpi de beton, având suprafața de 225 mp.

Conducta de refulare a apei din foraje face legătura între zona de captare, stația de deferizare și rezervorul tampon de înmagazinare din cadrul gospodăriei de apă tampon, este realizată din PEID PE80 cu Dn=110-125 mm și are o lungime totală de 1.180 m.