UAT Cosmești

Prezentare rețea Cosmești

Amplasament: Comuna Cosmeşti este situată în vestul judeţului Galaţi şi are în componenţă localităţile: Cosmeşti Deal, Cosmeşti Vale, Băltăreţi, Furcenii Noi, Furcenii Vechi, Satu Nou.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Sursa de apă este formată din cinci foraje, din care trei foraje în localitatea Furcenii Vechi şi două foraje în localitatea Cosmeşti.

a) localităţile Furcenii Noi, Furcenii Vechi, Băltăreţi, Satu Nou - captarea apei se realizează printr-un front format din trei puţuri forate echipate cu pompe submersibile de tip Grundfos.
Sursa de captare este încadrată într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar.

Reţeaua de aducţiune a apei care face legătura între puţurile forate şi rezervoarele de înmagazinare este constituită dintr-o conductă PEID cu Dn=63 mm şi lungime de 710 m.    
Gospodăria de apă din localitatea Furcenii Vechi este alcătuită din 3 (trei) rezervoare de înmagazinare montate semiîngropat cu capacitate de 80 mc fiecare, o staţie de pompare alcătuită dintr-un grup de 2 (două) pompe Lowara şi o instalaţie de tratare a apei cu clor gazos.
Reţeaua de distribuţie a apei este realizată din conducte PEID cu Dn=63-140 mm, în lungime totală de 23.000 m. Pe reţeaua de distribuţie sunt montaţi hidranţi supraterani cu Dn 80 mm.

b) localitatea Cosmeşti - captarea apei se realizează printr-un front format din două puţuri forate echipate cu pompe submersibile de tip Grundfos.
Sursa de captare este încadrată într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar.
Reţeaua de aducţiune a apei care face legătura între puţurile forate şi rezervoarele de înmagazinare este constituită din conducte din oţel şi PEID cu Dn=90 mm şi lungime de 25 m, respectiv 860 m. 
Gospodăria de apă este alcătuită din 2 (două) rezervoare de înmagazinare montate suprateran, o staţie de pompare alcătuită dintr-un grup de 3 (trei) pompe Lotru şi o instalaţie de tratare a apei cu clor gazos.

Reţeaua de distribuţie a apei este realizată din conducte cu Dn=63-120 mm, în lungime totală de 5200 m.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

În comuna Cosmeşti nu există reţea de canalizare pentru apele uzate menajere şi nici staţie de epurare. Apele uzate menajere provenite de la unităţile socio-economice sunt colectate prin intermediul unor reţele de canalizare proprii şi sunt evacuate local în bazine vidanjabile.

GDPR