Prezentare rețea Cosmești

Amplasament: Comuna Cosmeşti este situată în vestul judeţului Galaţi şi are în componenţă localităţile: Cosmeşti Deal, Cosmeşti Vale, Băltăreţi, Furcenii Noi, Furcenii Vechi, Satu Nou.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Sursa de apă este formată din cinci foraje, din care trei foraje în localitatea Furcenii Vechi şi două foraje în localitatea Cosmeşti.

a) localităţile Furcenii Noi, Furcenii Vechi, Băltăreţi, Satu Nou - captarea apei se realizează printr-un front format din trei puţuri forate echipate cu pompe submersibile de tip Grundfos.
Sursa de captare este încadrată într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar.