UAT Balabanesti

Prezentare rețea Bălăbănești

Amplasament: Comuna Bălăbănești este situată în partea nord a judeţului Galaţi, la cca. 90 km de municipiul Galați, și are în componență satele:  Bălăbănești, Bursucani, Lungești și Zimbru.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Sat Bălăbănești

Sursa de apă o constituie 3 puțuri forate la mare adâncime, amplasate în intravilanul localității, care comunică între ele prin intermediul unei conducte cu Dn=300 mm. La partea superioară forajele sunt protejate prin intermediul unor cabine semiîngropate din beton armat, în care sunt montate: instalații hidraulice, electrice, ventilație, inclusiv apometre. Este instituit perimetrul de protecție sanitară cu regim sever.
Reţeaua de aducţiune a apei este constituită din conducte PEHD Dn=110 mm în lungime totală de 1.885 m.

Gospodăria de apă este alcătuită din 5 rezervoare de înmagazinare montate subteran, cu o capacitate de 80 mc fiecare.

Reţeaua de distribuţie a apei este realizată din conducte cu Dn= 110-125 mm, în lungime totală de 9.700 m.

Gospodăria de apă este încadrată într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar.          
Apa captată se dezinfectează prin clorinare prin intermediul unei staţii de clorinare automată.                                              
Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Satele Bursucani, Lungești și Zimbru

Sursa de apă este reprezentată de 4 puțuri forate amplasate în satele Lungești (2 foraje) și Bursucani (2 foraje).
Aducţiunea apei la rezervoarele de înmagazinare este constituită din conducte cu Dn=110 mm.

În cadrul gospodăriilor de apă din Lugești și Bursucani există 4 rezervoare de înmagazinare de 80 mc fiecare, câte o staţie de pompare echipată cu pompe Grundfos şi o staţie de clorinare automată a apei, cu hipoclorit.
Gospodăria de apă este încadrată într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar.           
Distribuţia apei în satele Bursucani, Lungești și Zimbru se realizează printr-o reţea de conducte PEHD cu diametru Dn=110-125 mm în lungime totală de 6.640 m pentru satul Lungești și 12.050 m pentru satele Bursucani și Zimbru.                    
Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

Comuna Bălăbănești nu dispune de sistem centralizat de colectare, epurare și evacuare a apelelor uzate, acestea fiind colectate în bazine individuale, etanșe, vidanjabile. Apele uzate provenite de la clădirea primăriei Bălăbănești, sediul școlii și grădiniță sunt colectate printr-o rețea de canalizare și stocate în bazine vidanjabile