Prezentare rețea Bălăbănești

Amplasament: Comuna Bălăbănești este situată în partea nord a judeţului Galaţi, la cca. 90 km de municipiul Galați, și are în componență satele:  Bălăbănești, Bursucani, Lungești și Zimbru.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Sat Bălăbănești

Sursa de apă o constituie 3 puțuri forate la mare adâncime, amplasate în intravilanul localității, care comunică între ele prin intermediul unei conducte cu Dn=300 mm. La partea superioară forajele sunt protejate prin intermediul unor cabine semiîngropate din beton armat, în care sunt montate: instalații hidraulice, electrice, ventilație, inclusiv apometre. Este instituit perimetrul de protecție sanitară cu regim sever.
Reţeaua de aducţiune a apei este constituită din conducte PEHD Dn=110 mm în lungime totală de 1.885 m.

Gospodăria de apă este alcătuită din 5 rezervoare de înmagazinare montate subteran, cu o capacitate de 80 mc fiecare.

Reţeaua de distribuţie a apei este realizată din conducte cu Dn= 110-125 mm, în lungime totală de 9.700 m.