UAT Vlădești

Prezentare rețea Vlădești

Amplasament: Comuna Vlădești este situată în partea de est a județului Galați, la o distanță de 45 km nord de municipiul Galați, și este formată din satele Brănești și Vlădești.

Alimentarea cu apă potabilă

Apele subterane sunt colectate prin 3 puțuri situate la distanță de 60 m unul față de altul, în zona de luncă a râului Stoenesa, fiecare puț fiind executat la adâncimea de 150 m.

Transportul apei între zona de captare din foraje și rezervoarele de înmagazinare se face prin conducte PEID Dn=110 mm, în lungime totală de 2.550 m.

Gospodăria de apă este alcătuită din 4 rezervoare de înmagazinare de 80 mc fiecare (amplasate în localitatea Vlădești), stația de pompare și stația de tratare prevăzută cu instalație de clorinare.

Distribuţia apei este realizată atât gravitațional cât și prin pompare, rețeaua fiind alcătuită din conducte de PEHD 80 Dn=63-140 mm, pe o lungime totală de 19,35 km.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.