UAT Umbrărești

Prezentare rețea Umbrărești

Amplasare: Comuna Umbrăreşti este situată în partea sudică a judeţului Galaţi, la circa 14 km faţă de  municipiul Tecuci. Teritoriul administrativ al comunei Umbrăreşti are ca şi vecinătate la nord comuna Barcea.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă se realizează printr-un branşament la conducta magistrală de alimentare cu apă a municipiului Galați; branșamentul la conducta cu Dn 1000 mm de aducţiune a apei din frontul subteran de captare Salcia – Lieşti este realizat în punctul de racord situat în dreptul puțului P30 din frontul de captare nr.1 Salcia – Lieşti.

Aducţiunea apei de la punctul de branşament la gospodăria de apă Salcia (Umbrăreşti) se realizează prin conductă sub presiune din PEHD cu Dn 315 mm, cu lungimea de 1 km.

Gospodăria de apă Salcia, situată în partea sudică a localităţii Salcia, este alcătuită din:

  • 3 rezervoare metalice supraterane de înmagazinare de 600 mc fiecare
  • staţie de pompare: grup de pompare echipat cu 2A+1R electropompe tip Grundfos; instalație hidraulică interioară realizată din conducte de oțel inoxidabil cu Dn 200 mm și tronson redus Dn 150 mm pentru montarea debitmetrului; rezervor hidrofor cu V=500 l; debitmetru ultrasonic; tablou de automatizare și instalații electrice ale pompelor
  • stație de clorinare Inserv Aqua cu reglaj manual al dozei de clor.

Este instituită zona de protecție sanitară Salcia, cu o suprafață de 1400 mp, împrejmuită cu gard din sârmă ghimpată pe stâlpi de țeavă metalică.

Rețelele existente sunt executate din conducte din PEHD cu Dn=32-315 mm pe o lungime de 40.000 m. Extinderea rețelei de distribuție este executată din conducte PEHD cu Dn=63-180 mm pe o lungime de 1.981 m.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate  

Apele uzate de tip menajer provenite de la agenţii economici şi instituţii publice sunt canalizate printr-o rețea nouă: rețea gravitațională din PVC cu Dn 250-630 mm, în lungime de 20.015 m; rețea conducte refulare din PEHD cu Dn 110-450 mm, în lungime de 2.068 m. Sunt 3 stații de pompare.

Apele uzate menajere rezultate de la GA Salcia sunt canalizate prin conducta PVC-KG Dn 250 mm, L=100 m, și conduse la un bazin vidanjabil bicmpartimentat.

Stația de epurare este amplasată în vestul localității Liești, pe terasa inferioară comună a râurilor Siret și Bârlad. Stația este dimensionată pentru epurarea apelor uzate menajere provenite din comunele Drăgănești, Barcea, Umbrărești, Liești și Ivești (parțial), receptorul fiind râul Siret.

Stația de epurare ape uzate este formată din:

  • treapta de epurare mecanică (grătare rare, grătare dese automate, desnisipator și separator)
  • treaptă de epurare biologică și terțiară (cameră de distribuție pentru bazinele anaerobe; 2 bazine anaerobe; cameră de  distribuție pentru bazinele de aerare; 2 bazine circulare de aerare; 2 decantoare finale; stație de dozare FeCl3; 2 stații de pompare pentru nămolul recirculat și nămolul de exces; stație de pompare a apei epurate în emisar)
  • tratarea nămolului (stocare și îngroșare preliminară a nămolului în exces; deshidratarea nămolului; platformele de stocare și uscare nămol  - 4 compartimente; stație de pompare supernatant)
  • conductă evacuare efluent și gură de vărsare în râul Siret
  • stație de recepție pentru ape uzate transportate cu vidanja.